Биткойн спортни залагания - Sway7 - Спортни залагания и казино
Време за играИме на отбораПарична линияСпредовеОбщо

Промяна на паролата

Смени езика

Спортни правила

Правила за залагания

Следните специфични правила уреждат използването от клиента на всички интерактивни продукти и услуги за спортни залагания, предлагани на уебсайта или мобилните портали.

Те са част от Общите условия на Оператора, които се прилагат за всички залагания и интерактивни продукти и услуги, които Операторът предлага на лица, които регистрират или притежават акаунт за залагания („Краен потребител“) при оператора.

Доколкото има несъответствие между Общите условия и някое от тези Правила за спортни залагания, Общите условия имат предимство.

Референтният език за текущите правила за залагане е английски. Независимо от вниманието, отделено на нашите преводи, в случай на несъответствие между значенията на преведените версии на тези правила за залагания и английската версия, значението на английската версия има предимство.

1. Общи правила за залагане

1.1 Общи

1.1.1 Цялата информация за залаганията, предоставена от Компанията, се извършва добросъвестно. Въпреки това, Компанията не може да поеме отговорност за грешки или пропуски по отношение на дати, часове, места, конкуренти, коефициенти, резултати, статистика или друга информация за залагане. Компанията запазва прерогативите си да коригира всички очевидни грешки и ще предприеме всички справедливи стъпки, за да гарантира, че пазарите се управляват честно и ясно. Компанията запазва прерогативите си да вземе окончателното решение.

1.1.2 Ако събитие, което се определя като организиран спортен мач или събитие между два отбора или между отделни лица, започне преди насроченото време, тогава само залозите, направени преди началото на събитието, ще се считат за валидни (това изключва залозите на живо посочено). Компанията си запазва правото да анулира всички залози, направени след действителния начален час, в случай че Пазарът не бъде затворен или спрян в точния момент (това изключва определени залози на живо).

1.1.3 Ако изглежда, че има несъответствие между английските и неанглийските имена, използвани в събития, показани на уебсайта, английската версия се приема за препратка.

1.1.4 Единствената отговорност на клиента е да знае резултата от мача и цялата информация, свързана със събитието по всяко време. Силно препоръчително е клиентът да провери статуса на мача, преди да направи залог.

1.1.5 Компанията си запазва правото да променя тези Правила по всяко време и по каквато и да е причина. Всяка такава промяна ще се счита за обвързваща и ефективна от момента, в който е публикувана на уебсайта.

1.1.6 Клиентът признава факта, че всички данни, показани на Уебсайта, могат да бъдат закъснени или може да са неточни, а поставянето на залози на базата на такива данни е отговорност на Клиента. Компанията не предоставя никаква гаранция за точността, пълнотата или навременността на тези данни и не поема отговорност за загуби (пряка или косвена), понесена от клиента в резултат на дейност, базирана на тях.

1.2 Изоставяне и разсрочване

1.2.1 Ако дадено събитие не започне или не завърши според планираната дата и за двата случая, обявени по-рано в правилата за специфични спортове, всички залози ще бъдат отменени, с изключение на тези на пазарите, които са били уредени.

1.2.2. Ако дадено събитие започне според планираната дата и час, но по-късно бъде изоставено или спряно и не приключи в рамките на определения по-горе срок, само залозите, които се считат за валидни, ще бъдат тези, които са били уредени на пазарите, докато останалите ще бъдат отменени .

1.2.3. Ако дадено събитие не бъде завършено в рамките на предписания период от време в съответствие със специфичните спортни правила, или бъде обявен официален резултат или деклариран резултат от съответния спортен орган, регулиращ Събитието, Компанията си запазва правото да анулира Събитието и Решението на дружеството се счита за окончателно.

1.3 Смяна на мястото

1.3.1 Освен ако промяната на мястото не е уредена в Правилата за залагания, специфични за събитието, тогава:

1.3.1.1. В случай на промяна на мястото (отборът домакин играе на гости или обратно), всички залози за мача ще бъдат анулирани.

1.3.1.2. Всички залози на неотборни събития ще се считат за валидни в случай на промяна на мястото, след като пазарът вече е отворен.

1.4. Периоди от време

1.4.1. Ако има промяна в продължителността на събитието. Всички залози, направени на такова събитие, ще се считат за невалидни.

1.4.2. Всички събития, настъпили по време на продълженията или прекъсванията, се считат за в нормално време, например гол, отбелязан в първия продължен период на футболен мач, се счита за отбелязан в 45-те минути.*

1.5. Резултати

1.5.1. Когато е уместно, позициите на подиума ще се считат за краен резултат, без да се вземат предвид каквито и да било дисквалификации или бъдещи корекции на резултата. Ако няма подиумна церемония, резултатите ще бъдат определени според официалния резултат на съответния управителен орган към момента на сетълмент на пазара, независимо от всяка последваща дисквалификация или промяна на резултатите. В случай, че няма официален резултат, резултатът ще бъде определен чрез позоваване на наличните доказателства, известни към момента на сетълмент на пазара.

1.5.2 Всички пазари обикновено се уреждат само след приключване на Събитието. Просто като услуга на клиента, някои пазари могат да бъдат ликвидирани преди официалния резултат да бъде обявен. Компанията си запазва правото да отмени всяка ликвидация, извършена поради погрешно разрешаване на пазар.

1.5.3. Компанията си запазва правото да спре сетълмента на всеки пазар, ако възникне несигурност относно какъвто и да е резултат.

1.5.4. Компанията няма да признае никакви изменения или промени в резултатите, направени 72 часа след началния час на Събитието, за залози, които вече са били уредени.

1.5.5. Ако се появи противоречие между официалния резултат и резултатите, показани в раздела с резултати на уебсайта, въпросът ще бъде разрешен с помощта на видеоматериалите на Компанията за въпросното събитие като препратка за определяне на точния резултат. Ако обаче няма такъв видеоматериал за въпросното събитие, точният резултат ще бъде определен във връзка с резултата на ръководния орган на споменатото събитие, както е посочено на официалния уебсайт. Ако официалният уебсайт не може да предостави резултата или публикуваният резултат от официалния уебсайт е явно неправилен, тогава Компанията си запазва правото да взема решения/изменения за определяне на крайния резултат. Решението на Дружеството е окончателно и задължително в това отношение.

2. Пазарите

2.1. Общ

2.1.1. Дългосрочни залагания - залагане на победител от събитие, състезание или турнир. Дългосрочният залог включва избор на победител в турнир, състезание, лига или събитие, от самото начало или на всеки етап от турнира, състезанието, лигата или събитието преди приключването на състезанието, където резултатите все още не са са определени. Броят на местата, които са заплатени като победители, ще бъде посочен в заглавието на Пазара. Ако един от опонентите/играчи не стартира събитие, състезание или турнир, всички „отворени“ залози от по-горе ще бъдат анулирани. Ако победителите са двама или повече или на който и да е отворен пазар е обявена 'Dead Heat',

2.1.2. Заложете на един: Заложете на един от опонентите/отборите да бъде победител в събитие или да получите по-висок резултат в събитие. Останалите правила на залога на един могат да бъдат намерени в правилата за залагане на конкретното събитие. Изразът 'The Field' се отнася за всички конкуренти, различни от посочените в залога за едно сравнение.

2.1.3. Хендикап (HDP): Хендикап означава залагане, когато състезател или отбор получи виртуално предимство (ефективно водене на това предимство преди началото на Събитието). Победител е състезателят или отборът с най-добър резултат след добавяне на дадения хендикап към резултата.

2.1.4. Азиатски хендикап (по време на игра) - Всички залози, направени на азиатски хендикап за пазар по време на игра, се уреждат според резултата, показан за събитието/половин излишък, след като залогът е бил направен - Всеки гол, отбелязан преди поставянето на залога е не се взема предвид.

2.1.5. Над/Под: Този тип залог дава на играча възможност да заложи на определен брой голове (игри и т.н.). Залозите се уреждат въз основа на общия сбор от постигнати точки/голове и т.н. (което води до резултат над или под броя на поставените от Оператора цели) в мач или серия от мачове, на които са направени залозите.

2.1.6. Нечетно/Четно: Залозите се отнасят до общия сбор от точките (голове), изиграни в мача, което води до нечетно или четно число.

2.1.7. Множество залози: Множественият залог представлява обединение на селекции (минимум две), комбинирани в един залог. За да получи този тип залог печеливш статус, всички включени селекции трябва да бъдат правилно предвидени. Ако една (или повече) селекции бъдат загубени, множественият залог също се губи. Ако една (или повече) селекции бъдат спрени, коефициентите за гореспоменатите селекции ще се повторят в 1.00. Моля, свържете се с речника за залагания, ако се нуждаете от по-подробно обяснение на множествата. Моля, имайте предвид, че страницата съдържа обща информация, а не обяснение на всеки термин.

2.1.8 Системни залози. Системният залог е много подобен на множествен залог. Той представлява брой селекции и въпреки множеството залози, не всички селекции, включени в системния залог, трябва да бъдат правилно предвидени, за да спечелите залога. Системните залози обикновено се поставят при по-високи коефициенти с по-големи залози, за да се гарантира добра печалба, независимо от факта, че играчът може да има няколко губещи селекции. Изчисляването на просперираща възвръщаемост обикновено не е твърде сложно, но в някои ситуации залагащите може да се нуждаят от помощта на калкулатор за залагания, когато се занимават с по-сложни системни залози.

2.2. Видове футболни залози

Освен ако не е посочено друго, резултатът от залог на футболен мач се отнася до края на редовното време, в което е направен залогът (също отчитайки времето за спиране или контузия, добавено от официалния съдия). Продълженията и наказанията не са включени.

2.2.1. 1X2 като вид залог дава на играча възможността да заложи на: първия (най-често отбора домакин) победител; X - резултатът от играта при равенство; или 2 - вторият, (обикновено отборът гост) победител.

2.2.2. Точен резултат: Залозите се правят чрез прогнозиране на правилния резултат или резултат в края на мача или събитието, предложено за залагане. Точен резултат, за да спечели „5-0UP“ (или 0-5UP), избраният отбор трябва да спечели с пет или повече гола.

2.2.3. Общо голове: Залозите за общ брой голове включват прогнозиране на общия брой голове или точки, натрупани в мач, на който са направени залозите.

2.2.4. Полувреме / Крайно време (HT / FT): Залози за прогнозиране на резултата на полувремето и резултата от края на дадено събитие (с изключение на продълженията и дузпите). По отношение на този пазар, H е свързан с първия отбор, посочен в събитието (обикновено местния отбор); D се отнася до равенство; A се отнася до втория посочен отбор в събитието (обикновено отборът гост). Например, HA означава, че първият отбор, посочен в събитието (отборът домакин) ще поведе на полувремето, а вторият отбор, посочен в събитието (отборът гост), ще поведе на края на времето.

2.2.5. Първи гол / Последен гол: Залагания кой отбор ще отбележи първия или последния гол в събитие. По отношение на този пазар, HF се отнася до първия отбор, посочен в събитието (обикновено отборът домакин), който вкара първия гол. HL се отнася до първия посочен отбор в случай, че е отбелязал последния гол. AF се отнася до втория посочен отбор в събитието (обикновено отборът гост), който вкара първия гол. AL се отнася до втория отбор, посочен в случая, отбелязал последния гол. Без гол (Няма голове) (NG) Няма отбелязани голове по време на конкретното събитие. Автоголове се приписват на отбора, получил гол. Ако дадено събитие бъде прекратено, след отбелязан гол, всички залози, направени за '1-ви гол' и 'Без гол', остават в сила, всички залози за 'Последен гол' ще бъдат отменени. Ако дадено събитие бъде прекратено без отбелязан гол, всички залози за първи гол, последен гол и без гол ще се считат за невалидни.

2.2.6. Кой отбор започва: Заложете кой отбор ще започне събитието. Ако дадено събитие бъде изоставено, след като е започнало, всички залози все още се считат за валидни. Ако началният час е по-ранен от времето, определено на уебсайта, всички залози след началния час ще се считат за невалидни.

2.2.7. Общо за отбора домакин срещу Общо за отбора на гостите – Залагания на общия брой отбелязани голове от отборите домакини спрямо общия брой отбелязани голове от отборите гости във връзка с мачове в конкретна лига, изиграни в даден ден. „Дома“ се отнася до първия посочен отбор, а „Гост“ се отнася до втория посочен отбор. Ако един (или повече) мач бъде прекратен, залогът ще бъде невалиден.

2.2.8. Отбор над/по-малко: Заложете на гол, отбелязан от даден отбор в събитие. Ако сборът е число, по-голямо от линията Над/Под, крайният резултат се счита за „Над“. Ако сборът е число по-малко от линията Над/Под, резултатът се счита за „Под“ като печеливш резултат.

23. ъгли

Корнери: Резултатът за броя на корнерите се определя от общия брой корнери от отборите домакин/гост в определен мач. Присъдени, но неизпълнени корнери не се зачитат.

2.3.1 Хендикап – Хендикап означава залагане на кой отбор ще вземе най-много корнери по време на мач, включително хендикапи. Ако дадено събитие бъде прекратено, всички залози ще се считат за невалидни.

2.3.2 Над/По-малко: Залози, направени за общия брой корнери, взети от двата отбора по време на събитие. Ако сборът е число, по-голямо от линията Над/Под, крайният резултат се счита за „Над“. Ако сборът е число по-малко от линията Над/Под, резултатът се счита за „Под“ като печеливш резултат.

2.3.3 Първи ъглов удар – направени залози кой отбор ще изпълни първия ъглов удар в мача. Ако дадено събитие бъде изоставено след изпълнение на първия ъглов удар, всички залози са валидни. Ако дадено събитие бъде прекратено преди първия ъглов удар, всички залози ще се считат за невалидни.

2.3.4 Последен ъглов удар – направени залози за това кой отбор ще изпълни последния ъглов удар в дадена игра. Ако събитието бъде прекратено преди планирания краен час, всички залози ще се считат за невалидни.

2.3.5 Следващ ъглов удар – направени залози кой отбор ще изпълни следващия ъглов удар в събитие. Всички залози се считат за валидни, ако ъгловият удар е изпълнен.

2.4. Предупреждения (жълти и/или червени картони)

Жълтите картони се броят за една точка, докато червените се броят за две точки. Най-големият брой точки, които един състезаващ се играч може да натрупа по време на събитие, е три (една за първи жълт картон и две за следващ пореден червен картон). Картите, дадени на неиграчи (мениджъри, треньори, резерви и т.н.), не се зачитат.

2.4.1 Хендикап: Залагания за това кой отбор ще получи най-много карти по време на събитие, включително всички хендикапи. Всички залози ще се считат за невалидни, ако дадено събитие бъде прекратено.

2.4.2 Над/По-малко: залагания на общия брой карти, натрупани от двата отбора по време на събитие. Ако сборът е число, по-голямо от линията Над/Под, крайният резултат се счита за „Над“. Ако сборът е число по-малко от линията Над/Под, резултатът се счита за „Под“ като печеливш резултат. Ако дадено събитие бъде прекратено, всички залози ще бъдат анулирани.

2.4.3 Първа карта: Залагания кой отбор ще получи първия картон (жълт или червен картон) в играта. Ако двама или повече играчи бъдат предупредени за един и същи инцидент, играчът, получил първия картон от съдията на мача, ще се счита за този, който е получил първия картон от играта. Ако дадено събитие бъде прекратено след изтегляне на първата карта, всички залози остават в сила. Ако дадено събитие бъде прекратено преди издаването на първата карта, всички залози ще бъдат анулирани.

2.4.4 Последна карта: Заложете кой отбор ще получи последния картон (жълт или червен картон) в дадена игра. Ако двама или повече играчи бъдат предупредени за един и същи инцидент, последният играч, получил картон от съдията на мача, ще се счита за играча, получил последния картон в играта. Всички залози ще се считат за невалидни, ако събитието бъде прекратено.

2.5. офсайд (офсайд)

2.5.1 Хендикап: Залози, направени за отбора да бъде изведен от игра най-много пъти по време на събитие, включително всички хендикапи. Ако дадено събитие бъде прекратено, всички залози ще се считат за невалидни.

2.5.2. Над/По-малко: Залагания на общия брой дузпи в засада, направени от длъжностното лице на мача по време на събитие. Ако сборът е число, по-голямо от линията Над/Под, крайният резултат се счита за „Над“. Ако сборът е число по-малко от линията Над/Под, резултатът се счита за „Под“ като печеливш резултат. Ако дадено събитие бъде прекратено, всички залози ще бъдат анулирани.

2.5.3. Първи офсайд: направени залози за това кой отбор ще бъде изведен първи в офсайд в събитие. Ако дадено събитие бъде прекратено след вземане на първото решение за засада, всички залози се считат за валидни. Ако бъде изоставен преди извикване на офсайд, всички залози ще се считат за невалидни.

2.5.4. Последен офсайд: Залози, направени за отбора да бъде изведен от офсайд в събитие. Всички залози ще се считат за невалидни, ако въпросното събитие бъде изоставено.

2.6. Замени

2.6.1. Хендикап: направени залози за това кой отбор ще направи най-много смени по време на игра, включително всички хендикапи. Всички залози ще се считат за невалидни, ако дадено събитие бъде прекратено.

2.6.2. Над/По-малко: Залози, направени за общия брой замени по време на събитие. Ако сборът е число, по-голямо от линията Над/Под, крайният резултат се счита за „Над“. Ако сборът е число по-малко от линията Над/Под, резултатът се счита за „Под“ като печеливш резултат. Ако дадено събитие бъде прекратено, всички залози ще бъдат анулирани.

2.6.3. Първа смяна: направени залози кой отбор ще направи първата смяна в дадена игра. Ако двама или повече играчи бъдат сменени едновременно, тогава играчът, чийто номер е показан първи от четвъртия съдия, ще се счита за първа смяна в играта. Ако дадено събитие бъде прекратено след първата смяна в играта, всички залози все още се считат за валидни. Ако дадено събитие бъде прекратено преди да бъдат направени замени, всички залози ще се считат за невалидни.

2.6.4. Последна смяна: направени залози кой отбор ще направи последната смяна в дадено събитие. Ако двама или повече играчи бъдат сменени едновременно, тогава играчът, чийто номер е показан последен от четвъртия съдия, ще се счита за последна смяна в играта. Ако събитието бъде прекратено, всички залози ще се считат за невалидни.

2.7. Отбори без голове

Залагане дали даден отбор ще остане „безголовен“, което означава, че въпросният отбор няма да позволи на другия отбор да отбележи гол по време на събитието.

Ако дадено събитие бъде прекратено, след като отборът домакин е отбелязал гол, залозите Гост без голове остават в сила, докато залозите Домакин без голове ще бъдат анулирани. Ако отборът гост вкара само един гол, залозите за домакин без голове остават в сила, докато залозите за гости без голове ще бъдат анулирани. Ако голове са отбелязани както от отбора домакин, така и от отбора гост, всички залози остават в сила. Ако дадено събитие бъде прекратено без отбелязан гол, всички залози ще бъдат анулирани.

2.8. наказания

Залагания дали по време на събитие ще бъде отсъдена дузпа. Ако събитието бъде прекратено след отсъждане и изпълнение на дузпа, тогава всички залози се считат за валидни. Ако дадено събитие бъде прекратено без да бъдат присъдени дузпи, всички залози ще се считат за невалидни.

2.8.1 Дузпи: Залагания кой отбор ще спечели при изпълнение на дузпи. При залозите на хендикап резултатът включва всички извършени дузпи, плюс внезапна смърт. При залози над/по-малко резултатът включва само десет дузпи, докато внезапните удари на точката на дузпата не се зачитат.

2.9. фентъзи лига

Фентъзи мачовете представляват сдвояване на отбори от различни събития. Всички местоположения са само за справка.

2.10. Конкретни 15 минути повече/по-малко

Конкретните 15 минути над/под: залози, които се определят от общия брой точки (голове, корнери, игри, карти и т.н.) в края на всеки 15-минутен период от време на събитие. Ако общата сума е по-висока от предварително дефинираната линия Над/Под, тогава 'Над' се счита за печеливш резултат. Ако сборът е число по-малко от предварително дефинираната линия Над/Под, резултатът се счита за „Под“ като печеливш резултат.

Специфичните залози над/по-малко през 15-те минути се уреждат според точния момент, в който е отбелязан гол (когато топката премине голлинията), същото важи и за броя на залозите за ъглови удари (изпълнени ъгли). Ако дадено събитие бъде прекратено, всички залози, направени за периоди от 15 минути, които не са приключили, ще се считат за невалидни.

Ако вече е изтекъл определен период от 15 минути, всички залози ще се считат за валидни. Всяко действие, което включва игра на или около точката за дузпа; дузпа; опасен свободен удар и други подобни ще подлежат на одобрение от компанията, ако такива действия са извършени през последните две (2) минути преди изтичането на 15-минутния период.

2.11. Свободен удар

Свободните хвърляния, които са били присъдени, но неизпълнени, няма да се зачитат. Непреки и директни свободни удари се считат за свободен удар. Гол ударите и наказателните удари не се считат за свободен удар.

2.11.1. Хендикап: направени залози кой отбор ще изпълни най-много свободни удари по време на събитие, включително всички хендикапи. Всички залози ще се считат за невалидни, ако събитието бъде прекратено.

2.11.2. Над/По-малко: Залози, направени върху общия брой свободни хвърляния, направени от двата отбора по време на събитие. Ако сборът е число, по-голямо от линията Над/Под, крайният резултат се счита за „Над“. Ако сборът е число по-малко от линията Над/Под, резултатът се счита за „Под“ като печеливш резултат. Ако дадено събитие бъде прекратено, всички залози ще бъдат анулирани.

2.11.3. Първи свободен удар – направени залози кой отбор ще изпълни първия свободен удар в дадена игра. Ако дадено събитие бъде прекратено след изпълнение на първия свободен удар в играта, всички залози все още се считат за валидни. Ако дадено събитие бъде прекратено преди изпълнение на свободен удар, всички залози ще се считат за невалидни.

2.11.4. Последен свободен удар – направени залози кой отбор ще изпълни последния свободен удар по време на събитие. Всички залози ще се считат за невалидни, ако дадено събитие бъде прекратено.

2.12. Удар от вратата

Гол удар ще бъде присъден на защитаващия се отбор, ако топката напълно пресече крайната линия в резултат на контакт с противников играч. Удари, направени от вратаря след получаване на топката след надбягване, не се считат за удар от врата.

2.12.1. Хендикап: направени залози за това кой отбор ще отбележи най-много голове по време на събитие, включително всички хендикапи. Всички залози ще се считат за невалидни, ако събитието бъде прекратено.

2.12.2. Над/По-малко: Залози, направени за общия брой отбелязани голове от двата отбора по време на събитие. Ако сборът е число, по-голямо от линията Над/Под, крайният резултат се счита за „Над“. Ако сборът е число по-малко от линията Над/Под, резултатът се счита за „Под“ като печеливш резултат. Ако дадено събитие бъде прекратено, всички залози ще бъдат анулирани.

2.12.3. Първи гол удар - Залагания кой отбор ще изпълни първия удар от мача. Ако дадено събитие бъде прекратено след изпълнение на първия гол удар в играта, всички залози все още се считат за валидни. Ако дадено събитие бъде прекратено преди отбелязаните голове, всички залози ще се считат за невалидни.

2.12.4. Последен гол удар - Залагания на отбора да отбележи последния гол по време на събитие. Всички залози ще се считат за невалидни, ако дадено събитие бъде прекратено.

2.13. вмъквам

Вхвърляне се присъжда на отбор, ако топката напълно премине тъчлинията в резултат на взаимодействие на противников играч с топката.

2.13.1. Хендикап: направени залози кой отбор ще изпълни най-много хвърляния по време на събитие, включително всички хендикапи. Всички залози ще се считат за невалидни, ако събитието бъде прекратено.

2.13.2. Над/По-малко: Залози, направени за общия брой хвърляния, направени от двата отбора по време на събитие. Ако сборът е число, по-голямо от линията Над/Под, крайният резултат се счита за „Над“. Ако сборът е число по-малко от линията Над/Под, резултатът се счита за „Под“ като печеливш резултат. Ако дадено събитие бъде прекратено, всички залози ще бъдат анулирани.

2.13.3. Първо хвърляне: направени залози кой отбор ще извърши първото хвърляне в мача. Ако дадено събитие бъде изоставено след първото хвърляне в играта, всички залози все още се считат за валидни. Ако дадено събитие бъде изоставено преди да бъде извършено хвърляне, всички залози ще се считат за невалидни.

История на влизане