Bitcoinové sportovní sázení – Sway7 – Sázková kancelář a kasino
Čas na hraníJméno týmuPeněžní linkaPomazánkysoučty

Změnit heslo

Změnit jazyk

Sportovní řád

Pravidla sázení

Následující specifická pravidla upravují používání všech interaktivních produktů a služeb sportovního sázení nabízených na webových stránkách nebo mobilních portálech zákazníkem.

Tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek Provozovatele, které se vztahují na veškeré sázkové a interaktivní produkty a služby, které Provozovatel nabízí osobám, které si u provozovatele zaregistrují nebo mají sázkařský účet (dále jen „Koncový uživatel“).

V případě jakéhokoli rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a kterýmkoli z těchto Pravidel sportovních sázek mají přednost Všeobecné podmínky.

Referenčním jazykem pro aktuální pravidla sázení je angličtina. Bez ohledu na péči, kterou věnujeme našim překladům, v případě jakéhokoli rozporu mezi významem přeložených verzí těchto pravidel sázení a anglickou verzí má přednost význam anglické verze.

1. Obecná pravidla sázení

1.1 Obecné

1.1.1 Veškeré informace o sázení poskytované Společností jsou prováděny v dobré víře. Společnost však nemůže přijmout odpovědnost za chyby nebo opomenutí s ohledem na data, časy, místa, konkurenty, šance, výsledky, statistiky nebo jiné informace o sázení. Společnost si zachovává své výsadní právo napravit jakékoli zjevné chyby a podnikne všechny spravedlivé kroky, aby zajistila spravedlivé a jasné zacházení s trhy. Společnost si ponechává právo mít konečné rozhodnutí.

1.1.2 Pokud událost, která je definována jako organizovaný sportovní zápas nebo událost mezi dvěma týmy nebo mezi jednotlivci, začne před plánovaným časem, budou za platné považovány pouze sázky uzavřené před začátkem události (toto vylučuje sázky na live specifikováno). Společnost si vyhrazuje právo zrušit všechny sázky podané po skutečném začátku v případě, že sázková příležitost není uzavřena nebo pozastavena ve správný čas (toto vylučuje konkrétní živé sázky).

1.1.3 Pokud se objeví nesoulad mezi anglickým a neanglickým názvem použitým v událostech zobrazených na webových stránkách, bude za referenční považována anglická verze.

1.1.4 Je výhradní odpovědností klienta znát skóre zápasu a všechny informace související s událostí po celou dobu. Důrazně se doporučuje, aby si zákazník před uzavřením sázky zkontroloval stav zápasu.

1.1.5 Společnost si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit. Jakákoli taková změna bude považována za závaznou a účinnou od okamžiku, kdy bude zveřejněna na webových stránkách.

1.1.6 Klient bere na vědomí skutečnost, že veškeré údaje zobrazené na Webových stránkách mohou být zpožděny nebo mohou být nepřesné a za podávání sázek na základě těchto údajů nese odpovědnost Klient. Společnost neposkytuje žádnou záruku za správnost, úplnost nebo aktuálnost těchto údajů a Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu (přímou či nepřímou), kterou klient utrpí v důsledku činnosti na nich založené.

1.2 Opuštění a přeplánování

1.2.1 Pokud událost nezačne nebo neskončí podle plánovaného data pro obě příležitosti dříve oznámené ve specifických pravidlech pro sport, všechny sázky budou zrušeny, kromě sázek na sázky, které byly vypořádány.

1.2.2. Pokud událost začne podle plánovaného data a času, ale je později opuštěna nebo pozastavena a nebude dokončena ve výše definovaném časovém rámci, za platné budou považovány pouze sázky, které byly vypořádány na sázkových příležitostech, zatímco ostatní budou zrušeny. .

1.2.3. Pokud není Akce dokončena v předepsaném časovém období v souladu se specifickými sportovními pravidly nebo je vyhlášen oficiální výsledek nebo je vyhlášen výsledek příslušným sportovním orgánem regulujícím akci, společnost si vyhrazuje právo akci zrušit, a Rozhodnutí společnosti je považováno za konečné.

1.3 Změna místa konání

1.3.1 Pokud není změna místa řešena v pravidlech sázení pro konkrétní událost, pak:

1.3.1.1. V případě změny místa (domácí tým hraje venku nebo naopak) budou všechny sázky na zápas neplatné.

1.3.1.2. Všechny sázky na netýmové události budou považovány za platné v případě změny místa konání po již otevření trhu.

1.4. Časová období

1.4.1. Pokud dojde ke změně délky trvání akce. Všechny sázky uzavřené na takovou událost budou považovány za neplatné.

1.4.2. Všechny události, ke kterým došlo během prodloužení nebo přerušení, se považují za události v normální hrací době, například gól vstřelený v prvním prodloužení fotbalového zápasu se považuje za vstřelený během 45 minut.*

1.5. Výsledek

1.5.1. Tam, kde je to vhodné, budou umístění na stupních vítězů považována za konečný výsledek, bez ohledu na jakékoli diskvalifikace nebo budoucí opravy výsledku. Pokud se nekoná pódiový ceremoniál, budou výsledky určeny podle oficiálního výsledku příslušného řídícího orgánu v době vypořádání trhu, bez ohledu na jakoukoli následnou diskvalifikaci nebo úpravu výsledků. V případě, že není k dispozici žádný oficiální výsledek, bude výsledek určen odkazem na dostupné důkazy známé v době vypořádání trhu.

1.5.2 Všechny sázky jsou obecně vypořádány až po uzavření Události. Jednoduše jako služba klientovi mohou být některé trhy zlikvidovány ještě před vyhlášením oficiálního výsledku. Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli likvidaci provedenou v důsledku chybného vyřešení trhu.

1.5.3. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit vypořádání na jakémkoli trhu, pokud vznikne nejistota ohledně jakéhokoli výsledku.

1.5.4. Společnost neuzná žádné úpravy nebo změny výsledků provedené 72 hodin po začátku Události u sázek, které již byly vypořádány.

1.5.5. Objeví-li se rozpor mezi oficiálním výsledkem a výsledky zobrazenými ve výsledkové sekci na webu, bude záležitost vyřešena pomocí videomateriálů společnosti z dané akce jako reference pro určení přesného výsledku. Pokud však takový video materiál z dané akce neexistuje, pak bude přesný výsledek určen ve vztahu k výsledku řídícího orgánu zmíněné akce, jak je uvedeno na oficiálních stránkách. Pokud oficiální webová stránka nemůže poskytnout výsledek nebo je zveřejněný výsledek oficiální webové stránky zjevně nesprávný, pak si Společnost vyhrazuje právo učinit rozhodnutí/úpravy za účelem určení konečného výsledku. Rozhodnutí Společnosti je v tomto ohledu konečné a závazné.

2. Trhy

2.1. Všeobecné

2.1.1. Dlouhodobé sázení – sázení na vítěze události, závodu nebo turnaje. Dlouhodobá sázka zahrnuje výběr vítěze v turnaji, soutěži, lize nebo události, a to buď od začátku, nebo v jakékoli fázi turnaje, soutěže, ligy nebo události před ukončením soutěže, kde ještě nejsou výsledky. jsou určeny. Počet míst, která jsou vyplacena jako vítězové, bude uveden v názvu Trhu. Pokud jeden ze soupeřů/hráčů nezahájí událost, závod nebo turnaj, všechny výše uvedené „otevřené“ sázky budou neplatné. Pokud jsou vítězové dva nebo více, nebo je na kterémkoli otevřeném trhu vyhlášen „Dead Heat“,

2.1.2. Sázka na jednoho: Sázka na jednoho ze soupeřů/týmů, aby se stal vítězem události nebo získal vyšší skóre v události. Zbytek pravidel sázky na jednu najdete v pravidlech sázení konkrétní události. Výraz 'Pole' se vztahuje ke všem soutěžícím jiným než těm, kteří jsou uvedeni v sázce na jedno srovnání.

2.1.3. Handicap (HDP): Handicap znamená sázení, kdy soutěžící nebo tým získá virtuální výhodu (účinně vede tuto výhodu před začátkem Události). Vítězem se stává soutěžící nebo tým s nejlepším skóre po přičtení daného handicapu k výsledku.

2.1.4. Asijský handicap (Ve hře) – Všechny sázky podané na Asijský handicap pro trh ve hře jsou vypořádávány podle skóre uvedeného pro událost/poloviční přebytek po podání sázky – Jakýkoli gól, vstřelený před podáním sázky je nebere se v úvahu.

2.1.5. Over/Med: Tento typ sázky dává hráči šanci vsadit na určitý počet gólů (hry atd.). Sázky jsou vyhodnoceny na základě celkového součtu dosažených bodů/gólů atd. (výsledkem je výsledek nad nebo pod počet gólů stanovený Provozovatelem) v zápase nebo sérii zápasů, na které byly sázky uzavřeny.

2.1.6. Lichý/Sudý: Sázky se vztahují k celkovému součtu bodů (gólů) zahraných v zápase, jehož výsledkem je liché nebo sudé číslo.

2.1.7. Hromadné sázky: Hromadné sázky představují sjednocení výběrů (minimálně dva), spojené do jedné sázky. Aby tento typ sázky získal výherní status, je nutné správně předpovědět všechny zahrnuté výběry. Pokud dojde ke ztrátě jednoho (nebo více) výběrů, prohraje se i kombinovaná sázka. Pokud je jeden (nebo více) výběrů pozastaven, budou kurzy pro výše uvedené výběry opakovány v 1.00. Pokud požadujete podrobnější vysvětlení násobků, kontaktujte prosím slovníček sázek. Upozorňujeme, že stránka obsahuje obecné informace, nikoli vysvětlení jednotlivých termínů.

2.1.8 Systémové sázky. Systémová sázka je velmi podobná vícenásobné sázce. Představuje počet výběrů a navzdory vícenásobným sázkám nemusí být všechny výběry zahrnuté v systémové sázce správně předpovídány, abyste sázku vyhráli. Systémové sázky jsou obecně podávány s vyššími kurzy s většími sázkami, aby byl zaručen dobrý zisk, bez ohledu na skutečnost, že hráč může mít několik prohraných výběrů. Výpočet prosperujících výnosů obvykle není příliš složitý, ale v některých situacích mohou sázející při řešení složitějších systémových sázek vyžadovat asistenci sázkové kalkulačky.

2.2. Druhy sázek na fotbal

Není-li uvedeno jinak, výsledek sázky na fotbalový zápas se vztahuje ke konci základní hrací doby, ve které byla sázka podána (započítává se také případné přerušení nebo čas zranění přidaný oficiálním rozhodčím). Dodatečné časy a penalty nejsou zahrnuty.

2.2.1. 1X2 jako typ sázky dává hráči možnost vsadit buď na: prvního (nejčastěji domácího) vítěze; X - výsledek hry při remíze; nebo 2 – druhý, (obvykle hostující tým) vítěz.

2.2.2. Správné skóre: Sázky se uzavírají předpovídáním správného výsledku nebo skóre na konci zápasu nebo události nabízené k sázení. Správné skóre, aby vyhrál „5-0UP“ (nebo 0-5UP), musí vybraný tým vyhrát o pět nebo více gólů.

2.2.3. Celkový počet gólů: Sázky na celkový počet gólů zahrnují předpovídání celkového počtu gólů nebo bodů nashromážděných v zápase, na který byly podány sázky.

2.2.4. Poločas / Uplynulý čas (HT / FT): Sázky na předpovídání výsledku poločasu a konečného výsledku události (kromě prodloužení a penalt). Pokud jde o tento trh, H souvisí s prvním týmem jmenovaným v akci (obvykle místním týmem); D se týká kravaty; A se vztahuje k druhému jmenovanému týmu v události (obvykle hostující tým). Například HA znamená, že první tým uvedený v události (domácí tým) se ujme vedení v poločase a druhý tým uvedený v události (hostující tým) se ujme vedení v plné hrací době.

2.2.5. První gól / Poslední gól: Sázky na to, který tým vstřelí první nebo poslední gól v události. Pokud jde o tento trh, HF se vztahuje k prvnímu týmu jmenovanému v akci (obvykle domácí tým), který vstřelí první gól. HL se vztahuje na první jmenovaný tým v případě, že vstřelil poslední gól. AF se vztahuje k druhému jmenovanému týmu v případě (obvykle hostujícímu týmu), který vstřelí první gól. AL se týká druhého týmu jmenovaného v případě, který vstřelil poslední gól. Žádný gól (No Goals) (NG) Během konkrétní události nebyly vstřeleny žádné góly. Vlastní góly jsou přiděleny týmu, kterému byl gól udělen. Pokud je událost opuštěna, po vstřelení gólu budou všechny sázky podané na „1. gól“ a „Žádný gól“ v platnosti, všechny sázky na „Poslední gól“ budou zrušeny. Pokud je událost přerušena bez vstřelení gólu, budou všechny sázky na první gól, poslední gól a žádný gól považovány za neplatné.

2.2.6. Který tým začíná: Sázka na to, který tým zahájí událost. Pokud je událost opuštěna po jejím začátku, všechny sázky jsou stále považovány za platné. Pokud je čas zahájení dříve než čas plánovaný na webové stránce, budou všechny sázky po čase zahájení považovány za neplatné.

2.2.7. Celkový počet domácích týmů vs. celkový počet týmů hostů – sázky na celkový počet gólů vstřelených domácími týmy oproti celkovému počtu gólů vstřelených týmy hostů ve vztahu k zápasům v konkrétní lize hraných v daný den. „Doma“ se vztahuje k prvnímu jmenovanému týmu a „Venku“ k druhému jmenovanému týmu. Pokud je jeden (nebo více) zápasů opuštěn, sázka bude neplatná.

2.2.8. Tým více / méně: Sázka na gól vstřelený daným týmem v události. Pokud je součet číslo větší než řádek Nad/Pod, konečný výsledek se považuje za „Přes“. Je-li součet o číslo menší než řádek Nad/Pod, je výsledek považován za vítězný výsledek „Pod“.

23. rohy

Rohy: O výsledku počtu rohů rozhoduje celkový počet rohů domácích/hostujících týmů v určeném zápase. Rohy udělené, ale nezaujaté se nepočítají.

2.3.1 Handicap – Handicap znamená sázku na to, který tým zahraje během zápasu nejvíce rohů, včetně handicapů. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.3.2 Více/méně: Sázky uzavřené na celkový počet rohů získaných oběma týmy během události. Pokud je součet číslo větší než řádek Nad/Pod, konečný výsledek se považuje za „Přes“. Je-li součet o číslo menší než řádek Nad/Pod, je výsledek považován za vítězný výsledek „Pod“.

2.3.3 První rohový kop – Sázky na to, který tým bude hrát první rohový kop ve hře. Pokud je událost opuštěna po provedení prvního rohového kopu, všechny sázky zůstávají v platnosti. Pokud je událost opuštěna před prvním rohovým kopem, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.3.4 Poslední rohový kop – Sázky na to, který tým bude hrát poslední rohový kop hry. Pokud je událost opuštěna před plánovaným časem ukončení, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.3.5 Další rohový kop – Sázky na to, který tým zahraje další rohový kop v události. Všechny sázky jsou považovány za platné, pokud je zahrán rohový kop.

2.4. Varování (žluté a/nebo červené karty)

Žluté karty se počítají jako jeden bod, zatímco červené karty se počítají jako dva body. Nejvyšší počet bodů, které může soutěžící hráč nasbírat během akce, jsou tři (jeden za první žlutou kartu a dva za následující po sobě jdoucí červenou kartu). Karty předané nehráčům (manažeři, trenéři, náhradníci atd.) se nezapočítávají.

2.4.1 Handicap: Sázky uzavřené na to, který tým získá během události nejvíce karet, včetně všech handicapů. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.4.2 Více/méně: sázky na celkový počet karet nashromážděných oběma týmy během události. Pokud je součet číslo větší než řádek Nad/Pod, konečný výsledek se považuje za „Přes“. Je-li součet o číslo menší než řádek Nad/Pod, je výsledek považován za vítězný výsledek „Pod“. Pokud je událost opuštěna, všechny sázky budou neplatné.

2.4.3 První karta: Sázky na to, který tým obdrží první kartu (žlutou nebo červenou) ve hře. Pokud jsou dva nebo více hráčů napomenuti za stejný incident, bude hráč, který obdržel první kartu od rozhodčího zápasu, považován za hráče, který obdržel první kartu hry. Pokud je událost opuštěna po vytažení první karty, všechny sázky zůstávají v platnosti. Pokud je událost opuštěna před vydáním první karty, všechny sázky budou neplatné.

2.4.4 Poslední karta: Sázka na to, který tým obdrží poslední kartu (žlutou nebo červenou kartu) ve hře. Pokud jsou dva nebo více hráčů napomenuti za stejný incident, hráč, který jako poslední obdržel kartu od rozhodčího zápasu, bude považován za hráče, který obdržel poslední kartu ve hře. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.5. Ofsajd (offsajdy)

2.5.1 Handicap: Sázky umístěné na tým, který bude vyřazen ze hry nejvícekrát během události, včetně všech handicapů. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.5.2. Více/méně: Sázky na celkový počet ofsajdových trestů, které udělil rozhodčí během události. Pokud je součet číslo větší než řádek Nad/Pod, konečný výsledek se považuje za „Přes“. Je-li součet o číslo menší než řádek Nad/Pod, je výsledek považován za vítězný výsledek „Pod“. Pokud je událost opuštěna, všechny sázky budou neplatné.

2.5.3. První ofsajd: Sázky na to, který tým se v události dostane do ofsajdu jako první. Pokud je událost opuštěna poté, co bylo učiněno první rozhodnutí o ofsajdu, všechny sázky jsou považovány za platné. Pokud dojde k opuštění před tím, než je odhlášen ofsajd, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.5.4. Poslední ofsajd: Sázky uzavřené na tým, že se v akci dostane do ofsajdu. Pokud bude daná událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.6. Náhrady

2.6.1. Handicap: Sázky uzavřené na to, který tým během hry provede nejvíce střídání, včetně všech handicapů. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.6.2. Více/méně: Sázky uzavřené na celkový počet střídání během události. Pokud je součet číslo větší než řádek Nad/Pod, konečný výsledek se považuje za „Přes“. Je-li součet o číslo menší než řádek Nad/Pod, je výsledek považován za vítězný výsledek „Pod“. Pokud je událost opuštěna, všechny sázky budou neplatné.

2.6.3. První střídání: Sázky na to, který tým provede první střídání ve hře. Jsou-li dva nebo více hráčů vystřídáni současně, pak hráč, jehož číslo jako první ukáže čtvrtý rozhodčí, bude považován za první střídání ve hře. Pokud je událost opuštěna po provedení prvního střídání ve hře, všechny sázky jsou stále považovány za platné. Pokud je událost opuštěna před provedením střídání, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.6.4. Poslední střídání: Sázky na to, který tým provede poslední střídání v akci. Jsou-li dva nebo více hráčů střídáni současně, pak hráč, jehož číslo ukáže čtvrtý rozhodčí jako poslední, bude považován za posledního střídání ve hře. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.7. Bezbrankové týmy

Sázení na to, zda tým zůstane nebo nezůstane „bez branky“, což znamená, že dotyčný tým nedovolí druhému týmu vstřelit během akce gól.

Pokud je událost přerušena poté, co domácí tým vstřelil gól, sázky na hostování bez gólů zůstávají v platnosti, zatímco sázky na domácí bez gólů budou neplatné. Pokud hostující tým vstřelí pouze jeden gól, sázky na domácí bez gólů zůstávají v platnosti, zatímco sázky na hostující bez gólů budou neplatné. Pokud góly vstřelí domácí i hostující tým, všechny sázky platí. Pokud je událost opuštěna, aniž by byl vstřelen gól, všechny sázky budou neplatné.

2.8. pokuty

Sázení na to, zda bude nebo nebude udělena penalta během události. Pokud je událost opuštěna po udělení a provedení pokutového kopu, pak jsou všechny sázky považovány za platné. Pokud je událost opuštěna bez udělení penalizací, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.8.1 Penaltové rozstřely: Sázení na to, který tým vyhraje v penaltových rozstřelech. U handicapových sázek výsledek zahrnuje všechny udělané penalty plus náhlou smrt. U sázek nad/pod výsledek zahrnuje pouze deset penalt, zatímco náhlé kopy do pokutového místa se nezapočítávají.

2.9. fantasy liga

Fantasy zápasy představují dvojice týmů z různých akcí. Všechna umístění jsou výhradně pro referenční účely.

2.10. Konkrétních 15 minut více / méně

Konkrétních 15 minut nad/méně: sázky, které jsou definovány celkovým počtem bodů (góly, rohy, hry, karty atd.) na konci každého 15minutového časového úseku události. Pokud je součet vyšší číslo než předdefinovaná čára Nad/Pod, pak se za vítězný výsledek považuje 'Nad'. Pokud je součet o číslo menší než předdefinovaná čára Přes/Pod, je výsledek považován za vítězný výsledek „Pod“.

Specifické sázky na více/méně v 15 minutách se vypořádávají podle přesného okamžiku vstřelení gólu (když míč projde brankovou čárou), totéž platí pro počet sázek na rohové kopy (zahrané rohy). Pokud je událost opuštěna, všechny sázky podané na 15minutové úseky, které nebyly dokončeny, budou považovány za neplatné.

Pokud již uplynulo konkrétní období 15 minut, budou všechny sázky považovány za platné. Jakákoli akce, která zahrnuje hru na nebo kolem pokutového místa; penalta; nebezpečný volný kop a podobně bude podléhat schválení společnosti, pokud k takovým akcím došlo v posledních dvou (2) minutách před uplynutím 15minutové lhůty.

2.11. Volný výstřel

Trestné hody, které byly uděleny, ale nebyly provedeny, se nezapočítávají. Nepřímé a přímé volné kopy jsou považovány za volný kop. Střely na branku a pokutové kopy se nepovažují za volný kop.

2.11.1. Handicap: Sázky uzavřené na to, který tým bude mít během události nejvíce volných kopů, včetně všech handicapů. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.11.2. Více/méně: Sázky uzavřené na celkový počet trestných hodů uskutečněných oběma týmy během události. Pokud je součet číslo větší než řádek Nad/Pod, konečný výsledek se považuje za „Přes“. Pokud je součet o číslo menší než řádek Nad/Pod, výsledek je považován za vítězný výsledek „Pod“. Pokud je událost opuštěna, všechny sázky budou neplatné.

2.11.3. První volný kop – Sázky na to, který tým zahraje první volný kop ve hře. Pokud je událost opuštěna po provedení prvního volného kopu ve hře, všechny sázky jsou stále považovány za platné. Pokud je událost opuštěna před provedením volného kopu, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.11.4. Poslední volný kop – Sázky na to, který tým provede poslední volný kop během události. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.12. Výkop

Kop od branky bude udělen bránícímu týmu, pokud míč zcela překročí koncovou čáru v důsledku kontaktu s protihráčem. Kopy provedené brankářem po získání míče po rozehrávce se nepovažují za kop na branku.

2.12.1. Handicap: Sázky uzavřené na to, který tým vstřelí během události nejvíce gólů, včetně všech handicapů. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.12.2. Více/méně: Sázky uzavřené na celkový počet gólů vstřelených oběma týmy během události. Pokud je součet číslo větší než řádek Nad/Pod, konečný výsledek se považuje za „Přes“. Je-li součet o číslo menší než řádek Nad/Pod, je výsledek považován za vítězný výsledek „Pod“. Pokud je událost opuštěna, všechny sázky budou neplatné.

2.12.3. First Goal Kick – Sázky na to, který tým zahraje první kop ve hře. Pokud je událost opuštěna po provedení prvního gólu ve hře, všechny sázky jsou stále považovány za platné. Pokud je událost opuštěna před vstřelením gólů, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.12.4. Kick posledního gólu – sázky umístěné na tým, který vstřelí poslední gól během události. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.13. hodit do

Vhazování je uděleno týmu, pokud míč zcela projde postranní čárou v důsledku interakce protihráče s míčem.

2.13.1. Handicap: Sázky uzavřené na to, který tým bude mít během události nejvíce vhazování, včetně všech handicapů. Pokud je událost opuštěna, budou všechny sázky považovány za neplatné.

2.13.2. Více/méně: Sázky uzavřené na celkový počet vhazování provedených oběma týmy během události. Pokud je součet číslo větší než řádek Nad/Pod, konečný výsledek se považuje za „Přes“. Je-li součet o číslo menší než řádek Nad/Pod, je výsledek považován za vítězný výsledek „Pod“. Pokud je událost opuštěna, všechny sázky budou neplatné.

2.13.3. První vhazování: Sázky na to, který tým provede první vhazování ve hře. Pokud je událost opuštěna po prvním vhazování ve hře, všechny sázky jsou stále považovány za platné. Pokud je událost opuštěna před vhazováním, budou všechny sázky považovány za neplatné.

Historie přihlášení