Αθλητικά στοιχήματα Bitcoin - Sway7 - Sportsbook & Casino
Ώρα παιχνιδιούΟνομα ομάδαςΓραμμή ΧρημάτωνΑπλώνειΣύνολα

Άλλαξε κωδικό

Αλλαξε γλώσσα

Αθλητικοί Κανονισμοί

Κανονισμοί στοιχηματισμού

Οι ακόλουθοι συγκεκριμένοι κανόνες διέπουν τη χρήση από τον πελάτη όλων των προϊόντων και υπηρεσιών διαδραστικών αθλητικών στοιχημάτων που προσφέρονται στον ιστότοπο ή στις πύλες για κινητά.

Αποτελούν μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων του Χειριστή, οι οποίοι ισχύουν για όλα τα στοιχηματικά και διαδραστικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ο Χειριστής σε πρόσωπα που εγγράφονται ή διαθέτουν λογαριασμό στοιχήματος (ο «Τελικός χρήστης») στον χειριστή.

Στο βαθμό που υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια μεταξύ των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και οποιουδήποτε από αυτούς τους Κανόνες αθλητικών στοιχημάτων, θα υπερισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

Η γλώσσα αναφοράς για τους τρέχοντες κανόνες στοιχηματισμού είναι τα αγγλικά. Παρά τη φροντίδα που δίνουμε στις μεταφράσεις μας, σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ της σημασίας των μεταφρασμένων εκδόσεων αυτών των κανόνων στοιχηματισμού και της αγγλικής έκδοσης, η έννοια της αγγλικής έκδοσης θα υπερισχύει.

1. Γενικοί κανόνες στοιχηματισμού

1.1 Γενικά

1.1.1 Όλες οι πληροφορίες στοιχήματος που παρέχονται από την Εταιρεία γίνονται με καλή πίστη. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να δεχτεί ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σε σχέση με ημερομηνίες, ώρες, τοποθεσίες, ανταγωνιστές, αποδόσεις, αποτελέσματα, στατιστικά ή άλλες πληροφορίες στοιχηματισμού. Η Εταιρεία διατηρεί το προνόμιό της να διορθώνει τυχόν εμφανή σφάλματα και θα λάβει όλα τα δίκαια μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι αγορές αντιμετωπίζονται δίκαια και με σαφήνεια. Η Εταιρεία διατηρεί το προνόμιό της να λάβει την τελική απόφαση.

1.1.2 Εάν ένα γεγονός, το οποίο ορίζεται ως ένας οργανωμένος αθλητικός αγώνας ή εκδήλωση μεταξύ δύο ομάδων ή μεταξύ ατόμων, ξεκινήσει πριν από την προγραμματισμένη ώρα, τότε μόνο τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν από την έναρξη του γεγονότος θα θεωρούνται έγκυρα (αυτό εξαιρεί τα στοιχήματα σε live καθορισμένο). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μετά την πραγματική ώρα έναρξης σε περίπτωση που μια Αγορά δεν κλείσει ή ανασταλεί τη σωστή στιγμή (αυτό εξαιρεί τα καθορισμένα ζωντανά στοιχήματα).

1.1.3 Εάν φαίνεται ότι υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των αγγλικών και μη ονομάτων που χρησιμοποιούνται σε εκδηλώσεις που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, η αγγλική έκδοση θα λαμβάνεται ως αναφορά.

1.1.4 Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να γνωρίζει το σκορ του αγώνα και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το γεγονός ανά πάσα στιγμή. Συνιστάται ιδιαίτερα ο πελάτης να ελέγξει την κατάσταση του αγώνα πριν τοποθετήσει ένα στοίχημα.

1.1.5 Αποτελεί το δικαίωμα της Εταιρείας να τροποποιήσει αυτούς τους Κανόνες ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα θεωρείται δεσμευτική και θα ισχύει από τη στιγμή που θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο.

1.1.6 Ο Πελάτης αναγνωρίζει το γεγονός ότι όλα τα δεδομένα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να υπόκεινται σε καθυστέρηση ή μπορεί να είναι ανακριβή, και η τοποθέτηση στοιχημάτων με βάση αυτά τα δεδομένα αποτελεί ευθύνη του Πελάτη. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα αυτών των δεδομένων και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια (άμεση ή έμμεση) υποστεί ο πελάτης ως αποτέλεσμα δραστηριότητας που βασίζεται σε αυτά.

1.2 Εγκατάλειψη και επαναπρογραμματισμός

1.2.1 Εάν ένα γεγονός δεν ξεκινήσει ή δεν τελειώσει σύμφωνα με την προγραμματισμένη ημερομηνία και για τις δύο περιπτώσεις που ανακοινώθηκε προηγουμένως στους ειδικούς κανόνες για τα αθλήματα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός από εκείνα σε Αγορές που έχουν διευθετηθεί.

1.2.2. Εάν ένα γεγονός ξεκινήσει σύμφωνα με την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα του, αλλά αργότερα εγκαταλειφθεί ή ανασταλεί και δεν ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται παραπάνω, μόνο τα στοιχήματα που θεωρούνται έγκυρα θα είναι αυτά που έχουν διευθετηθεί στις αγορές, ενώ τα υπόλοιπα θα ακυρωθούν .

1.2.3. Εάν ένα Γεγονός δεν ολοκληρωθεί εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου σύμφωνα με τους ειδικούς αθλητικούς κανόνες, ή ανακοινωθεί επίσημο αποτέλεσμα ή ανακοινωθεί αποτέλεσμα από τον αρμόδιο αθλητικό φορέα που ρυθμίζει το Γεγονός, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Γεγονός και Η απόφαση της εταιρείας θεωρείται οριστική.

1.3 Αλλαγή χώρου

1.3.1 Εκτός εάν γίνει αλλαγή του τόπου διεξαγωγής στους Κανόνες Στοιχηματισμού Συγκεκριμένων Γεγονότων, τότε:

1.3.1.1. Σε περίπτωση αλλαγής έδρας (η γηπεδούχος ομάδα παίζει εκτός έδρας ή το αντίστροφο), όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα θα ακυρωθούν.

1.3.1.2. Όλα τα στοιχήματα σε μη ομαδικά γεγονότα θα θεωρούνται έγκυρα σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διεξαγωγής αφού η αγορά έχει ήδη ανοίξει.

1.4. Χρονικές περίοδοι

1.4.1. Εάν υπάρξει αλλαγή στη διάρκεια της εκδήλωσης. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε ένα τέτοιο γεγονός θα θεωρούνται άκυρα.

1.4.2. Όλα τα γεγονότα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της παράτασης ή των καθυστερήσεων θεωρούνται κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας, για παράδειγμα, ένα γκολ που σημειώθηκε στην πρώτη παράταση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα θεωρείται ότι σημειώθηκε στα 45 λεπτά.*

1.5. Αποτελέσματα

1.5.1. Όπου ενδείκνυται, οι θέσεις του βάθρου θα θεωρούνται ως το τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αποκλεισμοί ή μελλοντικές διορθώσεις του αποτελέσματος. Εάν δεν υπάρξει τελετή στο βάθρο, τα αποτελέσματα θα καθοριστούν σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα του αρμόδιου οργάνου διοίκησης κατά τη στιγμή της διευθέτησης της Αγοράς, ανεξάρτητα από τυχόν μεταγενέστερο αποκλεισμό ή τροποποίηση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο επίσημο αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί με αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία που είναι γνωστά κατά τον διακανονισμό της Αγοράς.

1.5.2 Όλες οι Αγορές γενικά διακανονίζονται μόνο μετά την ολοκλήρωση ενός Γεγονότος. Απλώς ως υπηρεσία προς τον πελάτη, ορισμένες αγορές ενδέχεται να ρευστοποιηθούν πριν ανακοινωθεί το επίσημο αποτέλεσμα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστρέψει κάθε εκκαθάριση που έγινε λόγω εσφαλμένης επίλυσης μιας Αγοράς.

1.5.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον διακανονισμό σε οποιαδήποτε αγορά εάν προκύψει αβεβαιότητα ως προς οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

1.5.4. Η Εταιρεία δεν θα αναγνωρίσει καμία τροποποίηση ή αλλαγή στα αποτελέσματα που έγιναν 72 ώρες μετά την ώρα έναρξης του Γεγονότος, για στοιχήματα που έχουν ήδη διευθετηθεί.

1.5.5. Εάν εμφανιστεί αντίφαση μεταξύ του επίσημου αποτελέσματος και των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στην ενότητα αποτελεσμάτων στον ιστότοπο, το ζήτημα θα επιλυθεί χρησιμοποιώντας το υλικό βίντεο της Εταιρείας για την εν λόγω εκδήλωση ως αναφορά για τον καθορισμό του ακριβούς αποτελέσματος. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει τέτοιο υλικό βίντεο της εν λόγω εκδήλωσης, τότε το ακριβές αποτέλεσμα θα καθοριστεί σε σχέση με το αποτέλεσμα του διοικητικού οργάνου της εν λόγω εκδήλωσης όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα. Εάν ο επίσημος ιστότοπος δεν μπορεί να παράσχει το αποτέλεσμα ή το δημοσιευμένο αποτέλεσμα του επίσημου ιστότοπου είναι προδήλως λανθασμένο, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει αποφάσεις/τροποποιήσεις για τον καθορισμό του τελικού αποτελέσματος. Η απόφαση της Εταιρείας είναι οριστική και δεσμευτική ως προς αυτό.

2. Οι αγορές

2.1. Γενικός

2.1.1. Μακροπρόθεσμα στοιχήματα - στοιχήματα στον νικητή ενός γεγονότος, αγώνα ή τουρνουά. Ένα μακροπρόθεσμο στοίχημα περιλαμβάνει την επιλογή ενός νικητή σε ένα τουρνουά, διαγωνισμό, πρωτάθλημα ή διοργάνωση, είτε από την αρχή είτε σε οποιοδήποτε στάδιο του τουρνουά, διοργάνωσης, πρωταθλήματος ή γεγονότος πριν από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, όπου τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη καθορίζονται. Ο αριθμός των θέσεων που πληρώνονται ως νικητές θα αναγράφεται στον τίτλο της Αγοράς. Εάν ένας από τους αντιπάλους/παίκτες δεν ξεκινήσει ένα γεγονός, έναν αγώνα ή ένα τουρνουά, όλα τα «ανοικτά» στοιχήματα από τα παραπάνω θα ακυρωθούν. Εάν οι νικητές είναι δύο ή περισσότεροι, ή αν δηλωθεί "Dead Heat" σε οποιαδήποτε ανοιχτή αγορά,

2.1.2. Ποντάρισμα σε ένα: Ποντάρετε σε έναν από τους αντιπάλους/ομάδες για να είναι ο νικητής σε μια διοργάνωση ή να πάρει υψηλότερη βαθμολογία σε μια διοργάνωση. Οι υπόλοιποι κανόνες του στοιχήματος σε ένα μπορείτε να βρείτε στους κανόνες στοιχηματισμού του συγκεκριμένου γεγονότος. Η έκφραση «Το Πεδίο» αναφέρεται σε όλους τους ανταγωνιστές εκτός από αυτούς που καθορίζονται στο στοίχημα σε μία σύγκριση.

2.1.3. Χάντικαπ (HDP): Χάντικαπ σημαίνει στοιχήματα όταν ένας αγωνιζόμενος ή μια ομάδα λαμβάνει ένα εικονικό πλεονέκτημα (ουσιαστικά οδηγεί αυτό το πλεονέκτημα πριν την έναρξη του Γεγονότος). Νικητής είναι ο αγωνιζόμενος ή η ομάδα με την καλύτερη βαθμολογία αφού προσθέσει το δεδομένο χάντικαπ στο αποτέλεσμα.

2.1.4. Ασιατικό χάντικαπ (In-Play) - Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται στο ασιατικό χάντικαπ για μια αγορά εντός παιχνιδιού διευθετούνται σύμφωνα με το σκορ που εμφανίζεται για το γεγονός/πλεόνασμα ημιχρόνου, μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος - Οποιοδήποτε γκολ, που σημειώθηκε πριν από το στοίχημα που τοποθετήθηκε είναι δεν λαμβάνεται υπόψη.

2.1.5. Over/Under: Αυτό το είδος στοιχήματος δίνει σε έναν παίκτη την ευκαιρία να στοιχηματίσει σε πολλά γκολ (παιχνίδια, κ.λπ.). Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το συνολικό άθροισμα πόντων/τερμάτων κ.λπ. που επιτεύχθηκαν (με αποτέλεσμα ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερο ή μικρότερο από τον αριθμό των γκολ που τέθηκαν από τον Χειριστή) σε έναν αγώνα ή μια σειρά αγώνων στους οποίους τοποθετήθηκαν τα στοιχήματα.

2.1.6. Μονά/Ζυγά: Τα στοιχήματα αφορούν το συνολικό άθροισμα των πόντων (γκολ) που παίχτηκαν στον αγώνα με αποτέλεσμα έναν μονό ή ζυγό αριθμό.

2.1.7. Πολλαπλά στοιχήματα: Το πολλαπλό στοίχημα αντιπροσωπεύει μια ενοποίηση επιλογών (τουλάχιστον δύο), συνδυασμένες σε ένα στοίχημα. Για να κερδίσει αυτό το είδος στοιχήματος, όλες οι επιλογές που περιλαμβάνονται θα πρέπει να προβλεφθούν σωστά. Εάν χαθούν μία (ή περισσότερες) επιλογές, χάνεται και το πολλαπλό στοίχημα. Εάν μία (ή περισσότερες) επιλογές ανασταλεί, οι πιθανότητες για τις προαναφερθείσες επιλογές θα επαναληφθούν στο 1,00. Επικοινωνήστε με το γλωσσάρι στοιχημάτων εάν χρειάζεστε μια πιο λεπτομερή εξήγηση των πολλαπλασίων. Λάβετε υπόψη ότι η σελίδα περιέχει γενικές πληροφορίες και όχι επεξήγηση κάθε όρου.

2.1.8 Στοιχήματα συστήματος. Το στοίχημα συστήματος είναι πολύ παρόμοιο με ένα πολλαπλό στοίχημα. Αντιπροσωπεύει έναν αριθμό επιλογών και, παρά τα πολλά στοιχήματα, δεν χρειάζεται να προβλεφθούν σωστά όλες οι επιλογές που περιλαμβάνονται σε ένα στοίχημα συστήματος για να κερδίσετε το στοίχημα. Τα στοιχήματα συστήματος τοποθετούνται γενικά σε υψηλότερες αποδόσεις με μεγαλύτερα στοιχήματα για να εγγυηθούν ένα καλό κέρδος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο παίκτης μπορεί να έχει μερικές χαμένες επιλογές. Ο υπολογισμός των καλών αποδόσεων συνήθως δεν είναι πολύ περίπλοκος, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι παίκτες του στοιχήματος μπορεί να χρειαστούν τη βοήθεια ενός υπολογιστή στοιχηματισμού όταν ασχολούνται με πιο περίπλοκα στοιχήματα συστήματος.

2.2. Τύποι στοιχημάτων ποδοσφαίρου

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το αποτέλεσμα ενός στοιχήματος σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου σχετίζεται με το τέλος της κανονικής διάρκειας κατά την οποία τοποθετήθηκε το στοίχημα (υπολογίζοντας επίσης τυχόν διακοπή ή τραυματισμό που προστέθηκε από τον επίσημο διαιτητή). Η παράταση και τα πέναλτι δεν περιλαμβάνονται.

2.2.1. Το 1Χ2 ως τύπος στοιχήματος δίνει στον παίκτη τη δυνατότητα να στοιχηματίσει είτε στον πρώτο, (συνηθέστερα τη γηπεδούχο ομάδα) νικητή. X - το αποτέλεσμα του παιχνιδιού σε ισοπαλία. ή 2 - ο δεύτερος, (συνήθως η φιλοξενούμενη ομάδα) νικητής.

2.2.2. Σωστό σκορ: Τα στοιχήματα τοποθετούνται προβλέποντας το σωστό αποτέλεσμα ή σκορ στο τέλος του αγώνα ή του γεγονότος που προσφέρεται για στοίχημα. Σωστό σκορ για να κερδίσει το "5-0UP" (ή 0-5UP) η επιλεγμένη ομάδα πρέπει να κερδίσει με πέντε ή περισσότερα γκολ.

2.2.3. Σύνολο Γκολ: Τα στοιχήματα Συνολικών Γκολ περιλαμβάνουν την πρόβλεψη των συνολικών τερμάτων ή των πόντων που συγκεντρώθηκαν σε έναν αγώνα στον οποίο τοποθετήθηκαν τα στοιχήματα.

2.2.4. Ημίχρονο / Πλήρης Διάρκεια (HT / FT): Στοιχήματα για την πρόβλεψη του αποτελέσματος του ημιχρόνου και του πλήρους χρόνου ενός γεγονότος (εξαιρουμένης της παράτασης και των πέναλτι). Σχετικά με αυτήν την αγορά, το H σχετίζεται με την πρώτη ομάδα που ονομάστηκε στη διοργάνωση (συνήθως η τοπική ομάδα). Το D σχετίζεται με ισοπαλία. Το Α σχετίζεται με τη δεύτερη ομάδα του αγώνα (συνήθως τη φιλοξενούμενη ομάδα). Για παράδειγμα, HA σημαίνει ότι η πρώτη ομάδα που θα κατονομαστεί στη διοργάνωση (η γηπεδούχος ομάδα) θα πάρει το προβάδισμα στο ημίχρονο και η δεύτερη ομάδα που θα κατονομαστεί στη διοργάνωση (η φιλοξενούμενη ομάδα) θα πάρει το προβάδισμα στην πλήρη ώρα.

2.2.5. Πρώτο γκολ / Τελευταίο γκολ: Στοιχήματα για το ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο ή το τελευταίο γκολ σε μια διοργάνωση. Σχετικά με αυτήν την αγορά, το HF σχετίζεται με την πρώτη ομάδα που ονομάστηκε στο αγώνισμα (συνήθως η γηπεδούχος ομάδα) που σκοράρει το πρώτο γκολ. Το HL σχετίζεται με την πρώτη ομάδα που κατονομάστηκε σε περίπτωση που σημείωσε το τελευταίο γκολ. Η AF σχετίζεται με τη δεύτερη ομάδα στο αγώνισμα (συνήθως η φιλοξενούμενη ομάδα) που σκοράρει το πρώτο γκολ. Η AL σχετίζεται με τη δεύτερη ομάδα που ονομάστηκε στο αγώνισμα που σημείωσε το τελευταίο γκολ. No Goal (No Goals) (NG) Δεν έχουν σημειωθεί γκολ κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Τα αυτογκόλ δίνονται στην ομάδα που πήρε το γκολ. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, αφού σημειωθεί ένα γκολ, όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται στο «1ο γκολ» και στο «Κανένα γκολ» θα ισχύουν, όλα τα στοιχήματα στο «Τελευταίο γκολ» θα ακυρώνονται. Εάν μια διοργάνωση εγκαταλειφθεί χωρίς να σημειωθεί γκολ, όλα τα στοιχήματα για Πρώτο Γκολ, Τελευταίο Γκολ και Κανένα Γκολ θα θεωρούνται άκυρα.

2.2.6. Ποια ομάδα ξεκινά: Στοιχηματίστε σε ποια ομάδα θα ξεκινήσει το γεγονός. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να θεωρούνται έγκυρα. Εάν η ώρα έναρξης είναι νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα στον ιστότοπο, όλα τα στοιχήματα μετά την ώρα έναρξης θα θεωρούνται άκυρα.

2.2.7. Σύνολο Γηπεδούχων εναντίον Σύνολο Φιλοξενούμενης – Στοιχήματα για τον συνολικό αριθμό γκολ που σημειώθηκαν από τις γηπεδούχες ομάδες έναντι του συνολικού αριθμού γκολ που σημείωσαν οι φιλοξενούμενες ομάδες σε σχέση με αγώνες σε ένα συγκεκριμένο πρωτάθλημα, που παίχτηκαν σε μια δεδομένη ημέρα. Το «Εντός» σχετίζεται με την πρώτη ομάδα που κατονομάζεται και το «Εκτός» σχετίζεται με τη δεύτερη ομάδα. Εάν ένας (ή περισσότεροι) αγώνες διακοπούν, το στοίχημα θα ακυρωθεί.

2.2.8. Team Over / Under: Στοιχηματίστε σε ένα γκολ που σημείωσε μια δεδομένη ομάδα σε ένα γεγονός. Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τη γραμμή Over/Under, το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Over". Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη γραμμή Over/Under, το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Under" ως το νικητήριο αποτέλεσμα.

23. γωνίες

Κόρνερ: Το αποτέλεσμα του αριθμού των κόρνερ καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό των κόρνερ από τις γηπεδούχες/εκτός ομάδες σε έναν καθορισμένο αγώνα. Τα κόρνερ που απονέμονται αλλά δεν εκτελούνται δεν υπολογίζονται.

2.3.1 Χάντικαπ - Χάντικαπ σημαίνει στοιχήματα για το ποια ομάδα θα εκτελέσει τα περισσότερα Κόρνερ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των χάντικαπ. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.3.2 Over/Under: Στοιχήματα που τοποθετούνται για τον συνολικό αριθμό των Κόρνερ που πραγματοποιήθηκαν και από τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τη γραμμή Over/Under, το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Over". Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη γραμμή Over/Under, το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Under" ως το νικητήριο αποτέλεσμα.

2.3.3 Πρώτο λάκτισμα κόρνερ - Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα εκτελέσει το πρώτο κόρνερ σε ένα παιχνίδι. Εάν ένα γεγονός διακοπεί μετά την εκτέλεση του πρώτου κόρνερ, όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Εάν ένα γεγονός διακοπεί πριν από το πρώτο χτύπημα κόρνερ, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.3.4 Τελευταίο κόρνερ - Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα εκτελέσει το τελευταίο κόρνερ ενός παιχνιδιού. Εάν το γεγονός διακοπεί πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης του, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.3.5 Επόμενο Κόρνερ - Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα εκτελέσει το επόμενο κόρνερ σε μια διοργάνωση. Όλα τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα εάν εκτελεστεί το κόρνερ.

2.4. Προειδοποιήσεις (κίτρινες ή/και κόκκινες κάρτες)

Οι κίτρινες κάρτες υπολογίζονται ως ένας βαθμός, ενώ οι κόκκινες ως δύο πόντοι. Ο μεγαλύτερος αριθμός πόντων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας διαγωνιζόμενος παίκτης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα είναι τρεις (ένας για την πρώτη κίτρινη κάρτα και δύο για μια επόμενη διαδοχική κόκκινη κάρτα). Τα φύλλα που δίνονται σε μη παίκτες (προπονητές, προπονητές, αναπληρωματικούς κ.λπ.) δεν υπολογίζονται.

2.4.1 Χάντικαπ: Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα αποκτήσει τα περισσότερα φύλλα κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων όλων των χάντικαπ. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί.

2.4.2 Over / Under: στοιχήματα στον συνολικό αριθμό των φύλλων που συγκεντρώθηκαν και από τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τη γραμμή Over/Under, το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Over". Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη γραμμή Over/Under, το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Under" ως το νικητήριο αποτέλεσμα. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

2.4.3 Πρώτη κάρτα: Στοιχήματα για το ποια ομάδα θα λάβει την πρώτη κάρτα (κίτρινη ή κόκκινη κάρτα) στο παιχνίδι. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες προειδοποιηθούν για το ίδιο περιστατικό, ο παίκτης που έλαβε την πρώτη κάρτα από τον διαιτητή του αγώνα θα θεωρείται ότι είναι ο παίκτης που έλαβε την πρώτη κάρτα του παιχνιδιού. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί μετά την τραβήξη του πρώτου φύλλου, όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί πριν εκδοθεί το πρώτο φύλλο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

2.4.4 Τελευταίο φύλλο: Στοιχηματίστε ποια ομάδα θα λάβει την τελευταία κάρτα (κίτρινη ή κόκκινη κάρτα) σε ένα παιχνίδι. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες προειδοποιηθούν για το ίδιο περιστατικό, ο τελευταίος παίκτης που θα λάβει κάρτα από τον διαιτητή του αγώνα θα θεωρείται ο παίκτης που έλαβε την τελευταία κάρτα στο παιχνίδι. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν το γεγονός εγκαταλειφθεί.

2.5. Offside (Offside)

2.5.1 Χάντικαπ: Τα στοιχήματα που τοποθετούνται για την ομάδα που θα βγει εκτός παιχνιδιού τις περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων όλων των χάντικαπ. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.5.2. Over/Under: Στοιχήματα για τον συνολικό αριθμό των πέναλτι οφσάιντ που εκτέλεσε ο διαιτητής του αγώνα κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τη γραμμή Over/Under, το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Over". Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη γραμμή Over/Under, το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Under" ως το νικητήριο αποτέλεσμα. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

2.5.3. Πρώτο οφσάιντ: Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα βγει πρώτη οφσάιντ σε μια διοργάνωση. Εάν ένα γεγονός διακοπεί μετά τη λήψη της πρώτης απόφασης για οφσάιντ, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα. Εάν εγκαταλειφθεί πριν προκηρυχθεί οφσάιντ, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.5.4. Τελευταίο οφσάιντ: Στοιχήματα που τοποθετούνται για την ομάδα που θα βγει οφσάιντ σε ένα γεγονός. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν το εν λόγω γεγονός εγκαταλειφθεί.

2.6. Αντικαταστάσεις

2.6.1. Χάντικαπ: Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα κάνει τις περισσότερες αλλαγές κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων όλων των χάντικαπ. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί.

2.6.2. Over / Under: Στοιχήματα που τοποθετούνται για τον συνολικό αριθμό αλλαγών κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τη γραμμή Over/Under, το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Over". Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη γραμμή Over/Under, το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Under" ως το νικητήριο αποτέλεσμα. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

2.6.3. Πρώτη αλλαγή: Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα κάνει την πρώτη αλλαγή σε ένα παιχνίδι. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες αντικατασταθούν ταυτόχρονα, τότε ο παίκτης του οποίου ο αριθμός εμφανίζεται πρώτος από τον τέταρτο διαιτητή θα θεωρείται η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Εάν ένα γεγονός διακοπεί μετά την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να θεωρούνται έγκυρα. Εάν ένα γεγονός διακοπεί πριν γίνουν αντικαταστάσεις, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.6.4. Τελευταία αλλαγή: Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα κάνει την τελευταία αλλαγή σε μια διοργάνωση. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες αντικατασταθούν ταυτόχρονα, τότε ο παίκτης του οποίου ο αριθμός εμφανίζεται τελευταίος από τον τέταρτο διαιτητή θα θεωρείται η τελευταία αλλαγή στο παιχνίδι. Εάν το γεγονός διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.7. Ομάδες χωρίς γκολ

Ποντάρισμα για το αν μια ομάδα θα παραμείνει «χωρίς γκολ» ή όχι, που σημαίνει ότι η εν λόγω ομάδα δεν θα επιτρέψει στην άλλη ομάδα να σκοράρει ένα γκολ κατά τη διάρκεια του γεγονότος.

Εάν ένα γεγονός διακοπεί αφού η γηπεδούχος ομάδα σημείωσε ένα γκολ, τα στοιχήματα εκτός έδρας χωρίς γκολ θα ισχύουν, ενώ τα στοιχήματα εντός έδρας χωρίς γκολ θα ακυρωθούν. Εάν η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει μόνο ένα γκολ, τα στοιχήματα εντός έδρας χωρίς γκολ θα ισχύουν, ενώ τα στοιχήματα εκτός έδρας χωρίς γκολ θα ακυρώνονται. Εάν τα γκολ σημειωθούν τόσο από τις γηπεδούχες όσο και από τις φιλοξενούμενες ομάδες, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν. Εάν ένα Γεγονός εγκαταλειφθεί χωρίς να σημειωθεί γκολ, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

2.8. ποινικές ρήτρες

Στοιχηματισμός για το αν θα επιβληθεί πέναλτι ή όχι κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. Εάν το γεγονός διακοπεί μετά την κατακύρωση και εκτέλεση ενός πέναλτι, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα. Εάν ένα γεγονός διακοπεί χωρίς να επιβληθούν ποινές, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.8.1 Πέναλτι: Ποντάρισμα για το ποια ομάδα θα κερδίσει στα πέναλτι. Στα στοιχήματα χάντικαπ, το αποτέλεσμα περιλαμβάνει όλα τα πέναλτι που έχουν εκτελεστεί, συν τον ξαφνικό θάνατο. Στα στοιχήματα over/under, το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μόνο δέκα πέναλτι, ενώ τα ξαφνικά λακτίσματα στο σημείο του πέναλτι δεν υπολογίζονται.

2.9. πρωτάθλημα φαντασίας

Οι αγώνες φαντασίας αντιπροσωπεύουν ζεύγη ομάδων από διαφορετικά γεγονότα. Όλες οι τοποθεσίες είναι αυστηρά μόνο για λόγους αναφοράς.

2.10. Συγκεκριμένα 15 λεπτά περισσότερα / λιγότερα

Τα συγκεκριμένα 15 λεπτά Over/Under: στοιχήματα που ορίζονται από τον συνολικό αριθμό πόντων (γκόλ, κόρνερ, παιχνίδια, κάρτες κ.λπ.) στο τέλος κάθε 15λεπτης χρονικής περιόδου ενός γεγονότος. Εάν το σύνολο είναι μεγαλύτερος αριθμός από την προκαθορισμένη γραμμή Over/Under, τότε το 'Over' θεωρείται το νικητήριο αποτέλεσμα. Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μικρότερος από την προκαθορισμένη γραμμή Πάνω/Κάτω, το αποτέλεσμα θεωρείται «Κάτω» ως το νικητήριο αποτέλεσμα.

Τα συγκεκριμένα στοιχήματα Over/Under στα 15 λεπτά διευθετούνται σύμφωνα με την ακριβή στιγμή που σημειώνεται ένα γκολ (όταν η μπάλα περνάει τη γραμμή του τέρματος), το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των στοιχημάτων σε κόρνερ (εκτελεσμένα κόρνερ). Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε περιόδους 15 λεπτών που δεν έχουν ολοκληρωθεί θα θεωρούνται άκυρα.

Εάν έχει ήδη παρέλθει μια συγκεκριμένη περίοδος 15 λεπτών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα. Οποιαδήποτε ενέργεια που περιλαμβάνει παιχνίδι πάνω ή γύρω από το σημείο του πέναλτι. μια ποινή; ένα επικίνδυνο ελεύθερο λάκτισμα και τα παρόμοια θα υπόκεινται σε έγκριση της Εταιρείας εάν τέτοιες ενέργειες έχουν λάβει χώρα τα τελευταία δύο (2) λεπτά πριν από τη λήξη της περιόδου των 15 λεπτών.

2.11. Ελεύθερη βολή

Οι ελεύθερες βολές που έχουν δοθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί δεν θα μετρούν. Τα έμμεσα και άμεσα ελεύθερα λακτίσματα θεωρούνται ελεύθερο λάκτισμα. Τα γκολ και τα πέναλτι δεν θεωρούνται ελεύθερο.

2.11.1. Χάντικαπ: Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα εκτελέσει τα περισσότερα ελεύθερα λακτίσματα κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων όλων των χάντικαπ. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν το γεγονός εγκαταλειφθεί.

2.11.2. Over/Under: Στοιχήματα που τοποθετούνται στον συνολικό αριθμό των ελεύθερων βολών που εκτελούνται και από τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τη γραμμή Over/Under, το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Over". Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη γραμμή Over/Under, το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Under" ως το νικητήριο αποτέλεσμα. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

2.11.3. Πρώτο ελεύθερο λάκτισμα - Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα εκτελέσει το πρώτο ελεύθερο λάκτισμα σε ένα παιχνίδι. Εάν ένα γεγονός διακοπεί μετά το πρώτο ελεύθερο λάκτισμα στο παιχνίδι, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να θεωρούνται έγκυρα. Εάν ένα γεγονός διακοπεί πριν εκτελεστεί ένα ελεύθερο λάκτισμα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.11.4. Τελευταίο ελεύθερο λάκτισμα - Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα εκτελέσει το τελευταίο ελεύθερο λάκτισμα κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί.

2.12. Γκολ

Ένα λάκτισμα γκολ θα δοθεί στην αμυνόμενη ομάδα εάν η μπάλα περάσει εντελώς την τελική γραμμή, ως αποτέλεσμα επαφής με αντίπαλο παίκτη. Τα λακτίσματα που γίνονται από τον τερματοφύλακα μετά την απόκτηση της μπάλας μετά από ένα ράλι δεν θεωρούνται λάκτισμα από το γκολ.

2.12.1. Χάντικαπ: Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων όλων των χάντικαπ. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν το γεγονός εγκαταλειφθεί.

2.12.2. Over/Under: Στοιχήματα που τοποθετούνται για τον συνολικό αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν και από τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης. Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τη γραμμή Over/Under, το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Over". Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη γραμμή Πάνω/Κάτω, το αποτέλεσμα θεωρείται «Κάτω» ως το νικητήριο αποτέλεσμα. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

2.12.3. First Goal Kick - Στοιχήματα για το ποια ομάδα θα εκτελέσει το πρώτο λάκτισμα ενός παιχνιδιού. Εάν ένα γεγονός διακοπεί μετά το πρώτο λάκτισμα γκολ στο παιχνίδι, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να θεωρούνται έγκυρα. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί πριν σημειωθούν τα γκολ, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

2.12.4. Last Goal Kick - Στοιχήματα που τοποθετούνται για την ομάδα να σκοράρει το τελευταίο γκολ κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί.

2.13. ρίψη μέσα

Ένα πλάγιο άουτ κατακυρώνεται σε μια ομάδα εάν η μπάλα περάσει εντελώς τη γραμμή επαφής ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ενός αντίπαλου παίκτη με την μπάλα.

2.13.1. Χάντικαπ: Στοιχήματα που τοποθετούνται σχετικά με το ποια ομάδα θα κάνει τα περισσότερα πλάγια κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων όλων των χάντικαπ. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν το γεγονός εγκαταλειφθεί.

2.13.2. Over/Under: Στοιχήματα που τοποθετούνται για τον συνολικό αριθμό των ρίψεων που έγιναν και από τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος. Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τη γραμμή Over/Under, το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι "Over". Εάν το σύνολο είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη γραμμή Πάνω/Κάτω, το αποτέλεσμα θεωρείται «Κάτω» ως το νικητήριο αποτέλεσμα. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

2.13.3. First Throw-In: Στοιχήματα που τοποθετούνται για το ποια ομάδα θα κάνει το πρώτο πλάγιο σε ένα παιχνίδι. Εάν ένα γεγονός διακοπεί μετά το πρώτο πλάγιο στο παιχνίδι, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να θεωρούνται έγκυρα. Εάν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί πριν πραγματοποιηθεί επαναφορά, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Ιστορικό σύνδεσης