Bitcoin sporta derības — Sway7 — sporta totalizators un kazino
Spēles laiksKomandas nosaukumsNaudas līnijaSpreadsKopsummas

Mainīt paroli

Mainīt VALODU

Sporta noteikumi

Derību noteikumi

Tālāk minētie īpašie noteikumi nosaka, kā klients izmanto visus interneta vietnē vai mobilajos portālos piedāvātos interaktīvos sporta derību produktus un pakalpojumus.

Tie ir daļa no Operatora vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz visiem derību un interaktīvajiem produktiem un pakalpojumiem, ko Operators piedāvā personām, kuras reģistrē vai tur derību kontu ("Gala lietotājs") pie operatora.

Ja pastāv pretrunas starp Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem un kādu no šiem sporta derību noteikumiem, noteicošie ir Vispārējie noteikumi un nosacījumi.

Spēkā esošo derību noteikumu atsauces valoda ir angļu. Neatkarīgi no mūsu tulkojumiem veltītās rūpības, ja rodas neatbilstības starp šo derību noteikumu tulkoto versiju un angļu valodas versijas nozīmi, noteicošā ir angļu valodas versija.

1. Vispārīgie derību noteikumi

1.1 Vispārīgi

1.1.1 Visa Sabiedrības sniegtā informācija par derībām tiek veikta godprātīgi. Tomēr Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par kļūdām vai izlaidumiem attiecībā uz datumiem, laikiem, vietām, konkurentiem, koeficientiem, rezultātiem, statistiku vai citu derību informāciju. Uzņēmums saglabā savas prerogatīvas labot visas acīmredzamās kļūdas un veic visus taisnīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tirgi tiek apstrādāti godīgi un skaidri. Sabiedrība saglabā savas prerogatīvas pieņemt galīgo lēmumu.

1.1.2. Ja pasākums, kas ir definēts kā organizēta sporta spēle vai pasākums starp divām komandām vai starp personām, sākas pirms paredzētā laika, tad par derīgām tiks uzskatītas tikai likmes, kas veiktas pirms pasākuma sākuma (tas izslēdz likmes uz tiešraidi norādīts) . Uzņēmums patur tiesības anulēt visas likmes, kas veiktas pēc faktiskā sākuma laika, ja Tirgus netiek slēgts vai apturēts pareizajā laikā (tas izslēdz noteiktās live likmes).

1.1.3. Ja šķiet, ka ir neatbilstība starp nosaukumiem angļu valodā un nosaukumiem, kas nav angļu valodā, kas tiek izmantoti tīmekļa vietnē parādītajos pasākumos, par atsauci tiek uzskatīta versija angļu valodā.

1.1.4. Klients ir atbildīgs par visu, lai vienmēr zinātu spēles rezultātu un visu ar notikumu saistīto informāciju. Pirms likmes veikšanas klientam ir ļoti ieteicams pārbaudīt spēles statusu.

1.1.5. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ grozīt šos Noteikumus. Jebkuras šādas izmaiņas tiks uzskatītas par saistošām un spēkā esošām no brīža, kad tās tiek ievietotas tīmekļa vietnē.

1.1.6 Klients atzīst faktu, ka visi Vietnē redzamie dati var tikt aizkavēti vai var būt neprecīzi, un likmju izdarīšana, pamatojoties uz šādiem datiem, ir Klienta atbildība. Uzņēmums nesniedz nekādu garantiju par šādu datu precizitāti, pilnīgumu vai savlaicīgumu, un Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem (tiešajiem vai netiešajiem), kas klientam radušies uz tiem balstītas darbības rezultātā.

1.2. Atteikšanās un pārplānošana

1.2.1. Ja notikums nesākas vai nebeidzas atbilstoši plānotajam datumam abos gadījumos, kas iepriekš tika paziņots sporta veida noteikumos, visas likmes tiks atceltas, izņemot tās, kas ir nokārtotas Tirgus.

1.2.2. Ja pasākums sākas saskaņā ar plānoto datumu un laiku, bet vēlāk tiek pārtraukts vai apturēts un netiek pabeigts iepriekš noteiktajā laika posmā, par derīgām tiks uzskatītas tikai tās likmes, kuras ir nokārtotas tirgos, bet pārējās tiks atceltas. .

1.2.3. Ja Pasākums nav pabeigts noteiktajā termiņā saskaņā ar konkrētajiem sporta noteikumiem vai tiek paziņots oficiāls rezultāts vai rezultātu ir paziņojusi attiecīgā sporta institūcija, kas regulē Pasākumu, Uzņēmums patur tiesības anulēt Pasākumu, un Uzņēmuma lēmums tiek uzskatīts par galīgu.

1.3. Norises vietas maiņa

1.3.1. Ja vien norises vietas maiņa nav aplūkota notikuma likmju noteikumos, tad:

1.3.1.1. Vietas maiņas gadījumā (mājas komanda spēlē izbraukumā vai otrādi), visas likmes uz spēli tiks anulētas.

1.3.1.2. Visas likmes uz notikumiem, kas nav komandu notikumi, tiks uzskatītas par derīgām, ja norises vieta tiek mainīta pēc tam, kad tirgus jau būs atvērts.

1.4. Laika periodi

1.4.1. Ja notiek izmaiņas pasākuma ilgumā. Visas likmes, kas veiktas uz šādu notikumu, tiks uzskatītas par anulētām.

1.4.2. Visi notikumi, kas notikuši papildlaikā vai pārtraukumā, tiek uzskatīti par pamatlaiku, piemēram, futbola spēles pirmajā pagarinājumā gūtie vārti tiek uzskatīti par gūtiem 45 minūtēs.*

1.5. Rezultāti

1.5.1. Ja nepieciešams, pjedestāla pozīcijas tiks uzskatītas par gala rezultātu, neņemot vērā jebkādas diskvalifikācijas vai turpmākas rezultāta korekcijas. Ja goda pjedestāla ceremonija nenotiek, rezultāti tiks noteikti atbilstoši attiecīgās pārvaldes institūcijas oficiālajam rezultātam Tirgus norēķinu brīdī, neskatoties uz jebkādām turpmākām diskvalifikācijām vai rezultātu izmaiņām. Gadījumā, ja oficiāls rezultāts nav pieejams, rezultāts tiks noteikts, pamatojoties uz pieejamajiem pierādījumiem, kas bija zināmi Tirgus norēķinu brīdī.

1.5.2. Norēķini par visiem tirgiem parasti tiek veikti tikai pēc Notikuma beigām. Vienkārši kā pakalpojumu klientam daži tirgi var tikt likvidēti pirms oficiālā rezultāta paziņošanas. Uzņēmums patur tiesības atsaukt jebkuru likvidāciju, kas veikta sakarā ar Tirgus atrisināšanu kļūdaini.

1.5.3. Uzņēmums patur tiesības apturēt norēķinus jebkurā tirgū, ja rodas neskaidrības par kādu rezultātu.

1.5.4. Uzņēmums neatzīs nekādus grozījumus vai izmaiņas rezultātos, kas izdarīti 72 stundas pēc Pasākuma sākuma laika likmēm, kuras jau ir nokārtotas.

1.5.5. Ja starp oficiālo rezultātu un mājaslapas rezultātu sadaļā redzamajiem rezultātiem parādīsies pretruna, lieta tiks risināta, izmantojot Sabiedrības videomateriālus par attiecīgo notikumu kā atsauci precīza rezultāta definēšanai. Taču, ja šāda pasākuma videomateriāla nav, tad precīzs rezultāts tiks noteikts saistībā ar minētā pasākuma vadības institūcijas rezultātu, kā norādīts oficiālajā mājaslapā. Ja oficiālā vietne nevar nodrošināt rezultātu vai oficiālās vietnes publicētais rezultāts ir acīmredzami nepareizs, Sabiedrība patur tiesības pieņemt lēmumus/grozījumus, lai noteiktu gala rezultātu. Sabiedrības lēmums šajā sakarā ir galīgs un saistošs.

2. Tirgi

2.1. Ģenerālis

2.1.1. Ilgtermiņa likmes – likmes uz notikuma, sacīkstes vai turnīra uzvarētāju. Ilgtermiņa likme ietver uzvarētāja izvēli turnīrā, sacensībās, līgā vai pasākumā vai nu no sākuma, vai jebkurā turnīra, sacensību, līgas vai pasākuma posmā pirms sacensību beigām, ja rezultāti vēl nav ir noteikti. Vietu skaits, kuras tiks apmaksātas kā uzvarētājas, tiks norādīts Tirgus nosaukumā. Ja kāds no pretiniekiem/spēlētājiem nestartēs pasākumā, sacīkstē vai turnīrā, visas iepriekš minētās ‘atvērtās’ likmes tiks anulētas. Ja uzvarētāji ir divi vai vairāk, vai "Dead Heat" tiek pasludināts jebkurā atklātajā tirgū,

2.1.2. Likme uz vienu: veiciet likmi uz vienu no pretiniekiem/komandām, lai tas kļūtu par pasākuma uzvarētāju vai iegūtu augstāku punktu skaitu notikumā. Pārējos likmes uz vienu noteikumus var atrast konkrētā notikuma likmju noteikumos. Izteiciens “Lauks” attiecas uz visiem konkurentiem, izņemot tos, kas norādīti derībās vienam salīdzinājumam.

2.1.3. Handikaps (HDP): Handikaps nozīmē derības, kad sāncensis vai komanda saņem virtuālu priekšrocību (faktiski vadot šo priekšrocību pirms notikuma sākuma). Uzvar dalībnieks vai komanda ar labāko punktu skaitu pēc dotā handikapa pievienošanas rezultātam.

2.1.4. Āzijas handikaps (spēlē) — visas likmes, kas veiktas uz Āzijas handikapu spēles tirgum, tiek izlemtas saskaņā ar rezultātu, kas uzrādīts par notikumu/puses pārpalikumu, pēc tam, kad likme ir izdarīta - Jebkuri vārti, gūti pirms likmes izdarīšanas. nav ņemts vērā.

2.1.5. Virs/Zem: Šis likmes veids sniedz spēlētājam iespēju likt likmes uz vairākiem vārtiem (spēles utt.). Likmes tiek noteiktas, pamatojoties uz sasniegto punktu/vārtu utt. kopējo summu (kā rezultātā rezultāts ir lielāks vai mazāks par Operatora noteikto vārtu skaitu) mačā vai spēļu sērijā, uz kuru tika liktas likmes.

2.1.6. Nepāra/Pāra: Likmes attiecas uz kopējo spēlē izspēlēto punktu (vārtu) summu, kā rezultātā tiek iegūts nepāra vai pāra skaitlis.

2.1.7. Vairākas likmes: vairāku likmju kombinācija ir izlašu apvienošana (vismaz divas), kas apvienotas vienā likmē. Lai šāda veida likme iegūtu uzvaras statusu, visas iekļautās atlases ir pareizi jāparedz. Ja tiek zaudēta viena (vai vairākas) izvēles, tiek zaudēta arī vairākkārtēja likme. Ja viena (vai vairākas) izlases tiek apturētas, koeficienti uz iepriekšminētajām izlasēm tiks atkārtoti uz 1.00. Lūdzu, sazinieties ar derību glosāriju, ja nepieciešams detalizētāks skaidrojums par reizinātājiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka lapa satur vispārīgu informāciju, nevis katra termina skaidrojumu.

2.1.8 Sistēmas likmes. Sistēmas likme ir ļoti līdzīga vairākkārtējai likmei. Tas atspoguļo izlašu skaitu, un, neskatoties uz vairākām likmēm, ne visas sistēmas likmē iekļautās atlases ir pareizi jāparedz, lai jūs varētu uzvarēt likmi. Sistēmas likmes parasti tiek liktas uz lielākiem koeficientiem ar lielākām likmēm, lai garantētu labu peļņu, neatkarīgi no tā, ka spēlētājam var būt pāris zaudētāju izvēles. Pārticīgas peļņas aprēķināšana parasti nav pārāk sarežģīta, taču dažās situācijās derību slēdzējiem var būt nepieciešama likmju kalkulatora palīdzība, veicot sarežģītākas sistēmas likmes.

2.2. Futbola derību veidi

Ja vien nav norādīts citādi, likmes uz futbola spēli iznākums attiecas uz pamatlaika beigām, kurā likme tika izdarīta (arī skaitot jebkuru apstāšanās vai savainojuma laiku, ko pievienojis oficiālais tiesnesis). Papildlaiks un sodi nav iekļauti.

2.2.1. 1X2 kā likmes veids sniedz spēlētājam iespēju likt likmes uz: pirmo, (visbiežāk mājinieku komandas) uzvarētāju; X - spēles rezultāts neizšķirts; vai 2 - otrais, (parasti viesu komandas) uzvarētājs.

2.2.2. Pareizs rezultāts: Likmes tiek veiktas, paredzot pareizo rezultātu vai rezultātu spēles vai notikuma beigās, kas tiek piedāvāts derībām. Pareizs rezultāts, lai uzvarētu “5-0UP” (vai 0-5UP), izvēlētajai komandai ir jāuzvar ar piecu vai vairāk vārtu pārsvaru.

2.2.3. Total Goals: Total Goals likmes paredz kopējo vārtu vai punktu skaitu, kas uzkrāti mačā, uz kuru tika liktas likmes.

2.2.4. Puslaiks/Pilnlaiks (HT/FT): Likmes, lai prognozētu notikuma puslaika un pilnlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un sodus). Attiecībā uz šo tirgu H ir saistīts ar pirmo komandu, kas nosaukta pasākumā (parasti vietējā komanda); D attiecas uz kaklasaiti; A attiecas uz notikuma otro nosaukto komandu (parasti viesu komandu). Piemēram, HA nozīmē, ka pirmā pasākumā nosauktā komanda (mājas komanda) pārņems vadību puslaikā, bet otrā notikumā nosauktā komanda (viesu komanda) pārņems vadību pilnajā laikā.

2.2.5. Pirmie vārti / Pēdējie vārti: Likmes uz to, kura komanda gūs pirmos vai pēdējos vārtus kādā notikumā. Attiecībā uz šo tirgu HF attiecas uz pirmo notikumā nosaukto komandu (parasti mājinieku komandu), kas gūst pirmos vārtus. HL attiecas uz pirmo nosaukto komandu gadījumā, ja tā guva pēdējos vārtus. AF attiecas uz otro nosaukto komandu notikumā (parasti viesu komandu), kas gūst pirmos vārtus. AL attiecas uz otro nosaukto komandu gadījumā, kas guva pēdējos vārtus. Nav vārtu (No Goals) (NG) Konkrētā notikuma laikā nav gūti vārti. Pašu vārti tiek piešķirti komandai, kurai ir piešķirti vārti. Ja notikums tiek pārtraukts, pēc vārtu guvuma visas likmes uz '1. vārtiem' un 'Nav vārtiem' paliek spēkā, visas likmes uz 'Pēdējie vārti' tiks atceltas. Ja pasākums tiek pārtraukts, vārti netiek gūti, visas likmes uz pirmajiem vārtiem, pēdējiem vārtiem un bez vārtiem tiks uzskatītas par anulētām.

2.2.6. Kura komanda sāks: Likme, kura komanda sāks pasākumu. Ja pasākums tiek atcelts pēc tā sākuma, visas likmes joprojām tiek uzskatītas par derīgām. Ja sākuma laiks ir agrāks par tīmekļa vietnē paredzēto laiku, visas likmes pēc sākuma laika tiks uzskatītas par anulētām.

2.2.7. Mājas komandu kopskaits pret izbraukuma komandu kopā — likmes uz kopējo mājinieku komandu gūto vārtu skaitu pret kopējo viesu komandu gūto vārtu skaitu saistībā ar konkrētās līgas spēlēm, kas aizvadītas noteiktā dienā. “Mājas” attiecas uz pirmo nosaukto komandu, un “Izbraukumā” attiecas uz otro nosaukto komandu. Ja viena (vai vairākas) spēles tiek pārtrauktas, likme tiks anulēta.

2.2.8. Komanda virs/zemāka: Likme uz vārtiem, ko notikumā guvusi konkrēta komanda. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir lielāks par rindu Virs/Zem, gala rezultāts tiek uzskatīts par “Over”. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir mazāks par rindu Virs/Zem, rezultāts tiek uzskatīts par “Zem” par uzvarētāju.

23. stūri

Stūra metienu skaits: Stūra metienu skaitu nosaka mājas/viesu komandu kopējais stūru metienu skaits noteiktā mačā. Iedotie, bet neieņemtie stūri netiek skaitīti.

2.3.1 Handikaps — handikaps nozīmē likmi par to, kura komanda spēles laikā izdarīs visvairāk stūru metienu, ieskaitot handikapus. Ja pasākums tiek atcelts, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.3.2 Virs/Zem: Likmes, kas izdarītas uz abu komandu kopējo stūru skaitu notikuma laikā. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir lielāks par rindu Virs/Zem, gala rezultāts tiek uzskatīts par “Over”. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir mazāks par rindu Virs/Zem, rezultāts tiek uzskatīts par “Zem” par uzvarētāju.

2.3.3 Pirmais stūra sitiens - Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda veiks pirmo stūra sitienu spēlē. Ja notikums tiek pārtraukts pēc pirmā stūra sitiena izpildīšanas, visas likmes paliek spēkā. Ja pasākums tiek atcelts pirms pirmā stūra sitiena, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.3.4 Pēdējais stūra sitiens - Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda veiks spēles pēdējo stūra sitienu. Ja pasākums tiek pārtraukts pirms tā paredzētā beigu laika, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.3.5 Nākamais stūra sitiens - Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda veiks nākamo stūra sitienu kādā notikumā. Visas likmes tiek uzskatītas par derīgām, ja tiek izpildīts stūra sitiens.

2.4. Brīdinājumi (dzeltenās un/vai sarkanās kartītes)

Dzeltenās kartītes tiek skaitītas kā viens punkts, bet sarkanās kartītes tiek skaitītas kā divi punkti. Lielākais punktu skaits, ko konkurējošais spēlētājs var uzkrāt notikuma laikā, ir trīs (viens par pirmo dzelteno kartīti un divi par nākamo sarkano kartiņu pēc kārtas). Kartes, kas tiek dotas nespēlētājiem (menedžeriem, treneriem, aizstājējiem utt.), netiek skaitītas.

2.4.1 Handikaps: Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda notikuma laikā iegūs visvairāk kāršu, ieskaitot visus handikapus. Visas likmes tiks uzskatītas par anulētām, ja pasākums tiks atcelts.

2.4.2 Virs/Zem: likmes uz kopējo kāršu skaitu, ko abas komandas sakrājušas notikuma laikā. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir lielāks par rindu Virs/Zem, gala rezultāts tiek uzskatīts par “Over”. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir mazāks par rindu Virs/Zem, rezultāts tiek uzskatīts par “Zem” par uzvarētāju. Ja pasākums tiek atcelts, visas likmes tiks anulētas.

2.4.3 Pirmā karte: Likmes uz to, kura komanda saņems pirmo kartīti (dzelteno vai sarkano) spēlē. Ja divi vai vairāki spēlētāji tiek brīdināti par vienu un to pašu incidentu, spēlētājs, kurš saņēma pirmo kārti no mača tiesneša, tiks uzskatīts par spēlētāju, kurš saņēma pirmo spēles karti. Ja notikums tiek pārtraukts pēc pirmās kārts izņemšanas, visas likmes paliek spēkā. Ja notikums tiek atcelts pirms pirmās kartītes izsniegšanas, visas likmes tiks anulētas.

2.4.4 Pēdējā karte: Likme, kura komanda saņems pēdējo kartīti (dzelteno vai sarkano) spēlē. Ja divi vai vairāki spēlētāji tiek brīdināti par vienu un to pašu incidentu, pēdējais spēlētājs, kurš saņēmis kartīti no mača tiesneša, tiks uzskatīts par spēlētāju, kurš saņēmis pēdējo kartīti spēlē. Visas likmes tiks uzskatītas par anulētām, ja pasākums tiks atcelts.

2.5. Aizmugure (malas)

2.5.1 Handikaps: Likmes, kas izdarītas uz komandu, kura notikuma laikā tiks izņemta no spēles visvairāk reižu, ieskaitot visus handikapus. Ja pasākums tiek atcelts, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.5.2. Virs/Zem: Likmes uz kopējo piespēļu sodu skaitu, ko notikuma laikā izdarījis saspēles vadītājs. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir lielāks par rindu Virs/Zem, gala rezultāts tiek uzskatīts par “Over”. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir mazāks par rindu Virs/Zem, rezultāts tiek uzskatīts par “Zem” par uzvarētāju. Ja pasākums tiek atcelts, visas likmes tiks anulētas.

2.5.3. Pirmā offside: Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda notikumā tiks izņemta pirmā. Ja notikums tiek pārtraukts pēc pirmā lēmuma pieņemšanas, visas likmes tiek uzskatītas par derīgām. Ja likmes tiek atceltas pirms offside izsaukšanas, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.5.4. Pēdējā offside: Likmes, kas liktas uz komandu, kura notikumā tiks izslēgta no ārpuses. Visas likmes tiks uzskatītas par anulētām, ja attiecīgais pasākums tiks atcelts.

2.6. Aizstāšanas

2.6.1. Handikaps: Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda spēles laikā veiks visvairāk maiņu, ieskaitot visus handikapus. Visas likmes tiks uzskatītas par anulētām, ja pasākums tiks atcelts.

2.6.2. Virs/Zem: likmes, kas veiktas uz kopējo maiņu skaitu notikuma laikā. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir lielāks par rindu Virs/Zem, gala rezultāts tiek uzskatīts par “Over”. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir mazāks par rindu Virs/Zem, rezultāts tiek uzskatīts par “Zem” par uzvarētāju. Ja pasākums tiek atcelts, visas likmes tiks anulētas.

2.6.3. Pirmā maiņa: Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda veiks pirmo maiņu spēlē. Ja vienlaicīgi tiek nomainīti divi vai vairāki spēlētāji, tad par pirmo nomaiņu spēlē tiks uzskatīts spēlētājs, kura numuru pirmais uzrāda ceturtā tiesneši. Ja notikums tiek pārtraukts pēc pirmās maiņas spēlē, visas likmes joprojām tiek uzskatītas par derīgām. Ja pasākums tiek atcelts pirms spēlētāju maiņas, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.6.4. Pēdējā maiņa: Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda notikumā veiks pēdējo maiņu. Ja vienlaicīgi tiek nomainīti divi vai vairāki spēlētāji, tad spēlētājs, kura numuru uzrāda pēdējais ceturtais tiesnesis, tiks uzskatīts par pēdējo nomaiņu spēlē. Ja pasākums tiek pārtraukts, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.7. Bezvārtu komandas

Likmes uz to, vai komanda paliks "bez vārtiem", kas nozīmē, ka attiecīgā komanda neļaus otrai komandai gūt vārtus pasākuma laikā.

Ja notikums tiek pārtraukts pēc tam, kad mājinieku komanda ir guvusi vārtus, likmes uz izbraukumā bez vārtiem paliks spēkā, savukārt likmes uz mājas bez vārtiem tiks anulētas. Ja Viesu komanda gūst tikai vienus vārtus, likmes mājās bez vārtiem paliek spēkā, savukārt likmes viesos bez vārtiem tiks anulētas. Ja vārtus gūs gan mājinieku, gan viesu komandas, visas likmes paliks spēkā. Ja Notikums tiek pārtraukts bez gūtiem vārtiem, visas likmes tiks anulētas.

2.8. sodi

Likmes uz to, vai pasākuma laikā tiks piešķirts sods. Ja pasākums tiek pārtraukts pēc tam, kad ir piešķirts un izpildīts soda sitiens, tad visas likmes tiek uzskatītas par derīgām. Ja pasākums tiek pārtraukts, nepiešķirot sodus, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.8.1. Soda sitieni: Likmes uz to, kura komanda uzvarēs soda sitienos. Handikapa likmēs rezultātos ir iekļauti visi pielietotie sodi, kā arī pēkšņa nāve. Over/under likmēs rezultātos ir iekļauti tikai desmit sodi, savukārt pēkšņi sitieni soda laukumā netiek ieskaitīti.

2.9. fantāzijas līga

Fantāzijas spēles atspoguļo komandu pārus no dažādiem notikumiem. Visas atrašanās vietas ir paredzētas tikai atsauces nolūkiem.

2.10. Konkrētas 15 minūtes vairāk/mazāk

Konkrētās 15 minūtes virs/mazāk: likmes, ko nosaka kopējais punktu skaits (vārti, stūri, spēles, kārtis utt.) katra notikuma 15 minūšu laika perioda beigās. Ja kopējais skaitlis ir lielāks nekā iepriekš definētā Virs/Zem rindiņa, tad “Over” tiek uzskatīts par uzvarētāju. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir mazāks par iepriekš definēto Virs/Zem rindiņu, rezultāts tiek uzskatīts par “Zem” par uzvarētāju.

Konkrētās likmes virs/zem 15 minūtēs tiek noteiktas atbilstoši precīzam vārtu gūšanas brīdim (kad bumba iet garām vārtu līnijai), tas pats attiecas uz stūra sitiena likmju skaitu (ieņemtie stūri). Ja pasākums tiek atcelts, visas likmes, kas veiktas uz 15 minūšu periodiem, kas nav pabeigtas, tiks uzskatītas par anulētām.

Ja konkrēts 15 minūšu periods jau ir pagājis, visas likmes tiks uzskatītas par derīgām. Jebkura darbība, kas ietver spēlēšanu soda laukumā vai ap to; sods; bīstams brīvsitiens un tamlīdzīgi tiks pakļauti uzņēmuma apstiprinājumam, ja šādas darbības ir notikušas pēdējo divu (2) minūšu laikā pirms 15 minūšu perioda beigām.

2.11. Bezmaksas metiens

Soda metieni, kas ir piešķirti, bet nav izpildīti, netiks ņemti vērā. Netieši un tiešie brīvsitieni tiek uzskatīti par brīvsitienu. Vārtu metieni un soda sitieni netiek uzskatīti par brīvsitienu.

2.11.1. Handikaps: Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda notikuma laikā veiks visvairāk brīvsitienu, ieskaitot visus handikapus. Visas likmes tiks uzskatītas par anulētām, ja pasākums tiks atcelts.

2.11.2. Virs/Zem: Likmes, kas izdarītas uz abu komandu kopējo soda metienu skaitu notikuma laikā. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir lielāks par rindu Virs/Zem, gala rezultāts tiek uzskatīts par “Over”. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir mazāks par līniju Virs/Zem, rezultāts tiek uzskatīts par 'Zem' par uzvaras rezultātu. Ja pasākums tiek atcelts, visas likmes tiks anulētas.

2.11.3. Pirmais brīvsitiens – likmes, kuras tiek veiktas uz to, kura komanda veiks pirmo brīvsitienu spēlē. Ja notikums tiek pārtraukts pēc pirmā brīvsitiena spēlē, visas likmes joprojām tiek uzskatītas par derīgām. Ja pasākums tiek pārtraukts pirms brīvsitiena veikšanas, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.11.4. Pēdējais brīvsitiens — likmes, kuras tiek liktas uz to, kura komanda veiks pēdējo brīvsitienu pasākuma laikā. Visas likmes tiks uzskatītas par anulētām, ja pasākums tiks atcelts.

2.12. Sitiens vārtos

Sitiens vārtos tiks piešķirts aizstāvošajai komandai, ja bumba pilnībā šķērso gala līniju, saskaroties ar pretinieka spēlētāju. Sitieni, ko vārtsargs veic pēc bumbas iegūšanas pēc rallija, netiek uzskatīti par sitienu pa vārtiem.

2.12.1. Handikaps: Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda notikuma laikā gūs visvairāk vārtu, ieskaitot visus handikapus. Visas likmes tiks uzskatītas par anulētām, ja pasākums tiks atcelts.

2.12.2. Virs/Zem: Likmes, kas izdarītas uz abu komandu kopējo vārtu skaitu notikuma laikā. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir lielāks par rindu Virs/Zem, gala rezultāts tiek uzskatīts par “Over”. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir mazāks par rindu Virs/Zem, rezultāts tiek uzskatīts par “Zem” par uzvarētāju. Ja pasākums tiek atcelts, visas likmes tiks anulētas.

2.12.3. First Goal Kick – likmes uz to, kura komanda veiks pirmo sitienu spēlē. Ja notikums tiek pārtraukts pēc pirmā vārtu sitiena spēlē, visas likmes joprojām tiek uzskatītas par derīgām. Ja pasākums tiek pārtraukts pirms vārtu gūšanas, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

2.12.4. Pēdējais vārtu sitiens — likmes, kas liktas uz komandu, kura notikuma laikā gūs pēdējos vārtus. Visas likmes tiks uzskatītas par anulētām, ja pasākums tiks atcelts.

2.13. iemest

Iemetiens tiek piešķirts komandai, ja bumba pilnībā šķērso sānu līniju pretinieka spēlētāja mijiedarbības ar bumbu rezultātā.

2.13.1. Handikaps: Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda notikuma laikā izdarīs visvairāk iemetienu, ieskaitot visus handikapus. Visas likmes tiks uzskatītas par anulētām, ja pasākums tiks atcelts.

2.13.2. Virs/Zem: Likmes, kas izdarītas uz abu komandu kopējo metienu skaitu notikuma laikā. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir lielāks par rindu Virs/Zem, gala rezultāts tiek uzskatīts par “Over”. Ja kopsumma ir skaitlis, kas ir mazāks par rindu Virs/Zem, rezultāts tiek uzskatīts par “Zem” par uzvarētāju. Ja pasākums tiek atcelts, visas likmes tiks anulētas.

2.13.3. Pirmais iemetiens: Likmes, kas izdarītas par to, kura komanda veiks pirmo iemetienu spēlē. Ja notikums tiek pārtraukts pēc pirmā iemetiena spēlē, visas likmes joprojām tiek uzskatītas par derīgām. Ja notikums tiek atcelts pirms iemetiena, visas likmes tiks uzskatītas par anulētām.

Pieteikšanās vēsture