Cá cược thể thao bitcoin - Sway7 - Sách thể thao & Sòng bạc
Thời gian trò chơiTên nhómDòng tiềnChênh lệchTổng số

Đổi mật khẩu

Thay đổi ngôn ngữ

Quy chế thể thao

Quy định đặt cược

Các quy tắc cụ thể sau đây chi phối việc khách hàng sử dụng tất cả các sản phẩm và dịch vụ cá cược thể thao tương tác được cung cấp trên trang web hoặc cổng di động.

Chúng tạo thành một phần của Điều khoản và Điều kiện chung của Nhà điều hành, áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ cá cược và tương tác mà Nhà điều hành cung cấp cho những người đăng ký hoặc nắm giữ tài khoản cá cược ("Người dùng cuối") với nhà điều hành.

Trong phạm vi có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa Điều khoản và Điều kiện Chung và bất kỳ Quy tắc Cá cược Thể thao nào, Điều khoản và Điều kiện Chung sẽ được ưu tiên áp dụng.

Ngôn ngữ tham chiếu cho các quy tắc cá cược hiện tại là tiếng Anh. Bất chấp sự cẩn thận đối với các bản dịch của chúng tôi, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của các phiên bản dịch của các quy tắc cá cược này và phiên bản tiếng Anh, ý nghĩa của phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Quy tắc cá cược chung

1.1 Tổng quát

1.1.1 Tất cả các thông tin cá cược do Công ty cung cấp đều được thực hiện một cách thiện chí. Tuy nhiên, Công ty không thể chịu trách nhiệm về các sai sót hoặc thiếu sót liên quan đến ngày, giờ, địa điểm, đối thủ cạnh tranh, tỷ lệ cược, kết quả, số liệu thống kê hoặc thông tin đặt cược khác. Công ty duy trì đặc quyền của mình để sửa chữa bất kỳ lỗi rõ ràng nào và sẽ thực hiện tất cả các bước công bằng để đảm bảo rằng thị trường được xử lý công bằng và rõ ràng. Công ty duy trì đặc quyền của mình để có quyết định cuối cùng.

1.1.2 Nếu một sự kiện, được định nghĩa là một trận đấu thể thao có tổ chức hoặc sự kiện giữa hai đội hoặc giữa các cá nhân, bắt đầu trước thời gian dự kiến, thì chỉ các cược đặt trước khi sự kiện bắt đầu mới được coi là hợp lệ (điều này không bao gồm cược trực tiếp được chỉ định). Công ty có quyền hủy bỏ tất cả các cược đặt sau thời gian bắt đầu thực tế trong trường hợp Thị trường không đóng cửa hoặc tạm dừng vào đúng thời điểm (điều này không bao gồm các cược trực tiếp được chỉ định).

1.1.3 Nếu có sự mâu thuẫn giữa tên tiếng Anh và tên không phải tiếng Anh được sử dụng trong các sự kiện hiển thị trên Trang web, phiên bản tiếng Anh sẽ được lấy làm tài liệu tham khảo.

1.1.4 Khách hàng có trách nhiệm duy nhất là biết tỷ số trận đấu và mọi thông tin liên quan đến sự kiện tại mọi thời điểm. Khách hàng nên kiểm tra tình trạng trận đấu trước khi đặt cược.

1.1.5 Công ty có quyền sửa đổi các Quy tắc này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ được coi là ràng buộc và có hiệu lực kể từ khi nó được đăng trên Trang web.

1.1.6 Khách hàng thừa nhận thực tế rằng tất cả dữ liệu hiển thị trên Trang web có thể bị chậm trễ hoặc có thể không chính xác, và việc đặt cược dựa trên dữ liệu đó là trách nhiệm của Khách hàng. Công ty không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của dữ liệu đó và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà khách hàng phải gánh chịu do hoạt động dựa trên dữ liệu đó.

1.2 Bỏ qua và lên lịch lại

1.2.1 Nếu một sự kiện không bắt đầu hoặc kết thúc theo ngày đã định cho cả hai lần đã thông báo trước đó trong các quy tắc cụ thể của môn thể thao, tất cả các cược sẽ bị hủy, ngoại trừ các cược trên Thị trường đã được thanh toán.

1.2.2. Nếu một sự kiện bắt đầu theo ngày và giờ đã định của nó, nhưng sau đó bị bỏ dở hoặc bị tạm dừng và không được hoàn thành trong khung thời gian được xác định ở trên, chỉ những cược được coi là hợp lệ sẽ là những cược đã được thanh toán trên thị trường, trong khi phần còn lại sẽ bị hủy .

1.2.3. Nếu một Sự kiện không được hoàn thành trong khoảng thời gian quy định theo các quy tắc thể thao cụ thể, hoặc kết quả chính thức được công bố hoặc kết quả được tuyên bố bởi cơ quan thể thao liên quan điều chỉnh Sự kiện, Công ty có quyền hủy bỏ Sự kiện, và Quyết định của công ty được coi là quyết định cuối cùng.

1.3 Thay đổi địa điểm

1.3.1 Trừ khi việc thay đổi địa điểm được xử lý trong các Quy tắc Đặt cược Cụ thể của Sự kiện, khi đó:

1.3.1.1. Trong trường hợp thay đổi địa điểm thi đấu (đội nhà thi đấu trên sân khách hoặc ngược lại), tất cả cược đặt cho trận đấu sẽ bị hủy.

1.3.1.2. Tất cả các cược đặt cho các sự kiện không mang tính đồng đội sẽ được coi là hợp lệ trong trường hợp thay đổi địa điểm sau khi thị trường đã mở.

1.4. Khoảng thời gian

1.4.1. Nếu có sự thay đổi trong thời gian diễn ra sự kiện. Tất cả các cược đặt cho một sự kiện như vậy sẽ bị coi là vô hiệu.

1.4.2. Tất cả các sự kiện xảy ra trong hiệp phụ hoặc thời gian bù giờ được coi là trong thời gian bình thường, ví dụ, một bàn thắng được ghi trong hiệp phụ đầu tiên của một trận đấu bóng đá được coi là đã được ghi trong 45 phút. *

1.5. Kết quả

1.5.1. Khi thích hợp, các vị trí trên bục sẽ được coi là kết quả cuối cùng, không tính đến bất kỳ sự loại nào hoặc chỉnh sửa kết quả trong tương lai. Nếu không có lễ trao giải, kết quả sẽ được xác định dựa trên kết quả chính thức của cơ quan quản lý có liên quan tại thời điểm giải quyết Thị trường, bất kể việc loại hoặc sửa đổi kết quả sau đó. Trong trường hợp không có kết quả chính thức, kết quả sẽ được xác định bằng cách tham khảo các bằng chứng sẵn có được biết tại thời điểm giải quyết Thị trường.

1.5.2 Tất cả các Thị trường thường chỉ được thanh toán sau khi Sự kiện kết thúc. Chỉ đơn giản là một dịch vụ cho khách hàng, một số thị trường có thể bị thanh lý trước khi kết quả chính thức được công bố. Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ hoạt động thanh lý nào được thực hiện do một Thị trường được giải quyết do nhầm lẫn.

1.5.3. Công ty có quyền đình chỉ việc thanh toán trên bất kỳ thị trường nào nếu phát sinh sự không chắc chắn về bất kỳ kết quả nào.

1.5.4. Công ty sẽ không công nhận bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào trong kết quả được thực hiện sau 72 giờ kể từ thời điểm bắt đầu của Sự kiện, đối với các cược đã được thanh toán.

1.5.5. Nếu mâu thuẫn xuất hiện giữa kết quả chính thức và kết quả hiển thị trong phần kết quả trên trang web, vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng tài liệu video của Công ty về sự kiện được đề cập như một tài liệu tham khảo để xác định kết quả chính xác. Tuy nhiên, nếu không có tài liệu video như vậy về sự kiện được đề cập, thì kết quả chính xác sẽ được xác định liên quan đến kết quả của cơ quan quản lý sự kiện được đề cập như đã nêu trên trang web chính thức. Nếu trang web chính thức không thể cung cấp kết quả hoặc kết quả được công bố của trang web chính thức rõ ràng là không chính xác, thì Công ty có quyền đưa ra quyết định / sửa đổi để xác định kết quả cuối cùng. Quyết định của Công ty là cuối cùng và ràng buộc về vấn đề này.

2. Thị trường

2.1. Chung

2.1.1. Cược dài hạn - đặt cược vào người chiến thắng trong một sự kiện, cuộc đua hoặc giải đấu. Đặt cược dài hạn liên quan đến việc lựa chọn người chiến thắng trong một giải đấu, cuộc thi, giải đấu hoặc sự kiện, ngay từ đầu hoặc ở bất kỳ giai đoạn nào của giải đấu, cuộc thi, giải đấu hoặc sự kiện trước khi kết thúc cuộc thi mà kết quả chưa có. được xác định. Số lượng địa điểm được thanh toán như người chiến thắng sẽ được chỉ ra trong tiêu đề của Thị trường. Nếu một trong các đối thủ / người chơi không bắt đầu sự kiện, cuộc đua hoặc giải đấu, tất cả các cược 'mở' từ trên sẽ bị vô hiệu. Nếu người chiến thắng là hai người trở lên, hoặc 'Nhiệt độ chết' được tuyên bố trong bất kỳ Thị trường Mở nào,

2.1.2. Đặt cược vào một: Đặt cược cho một trong các đối thủ / đội để trở thành người chiến thắng trong một sự kiện hoặc để có được điểm số cao hơn trong một sự kiện. Phần còn lại của các quy tắc đặt cược vào một có thể được tìm thấy trong các quy tắc đặt cược của sự kiện cụ thể. Cụm từ 'The Field' liên quan đến tất cả các đối thủ khác với những đối thủ được chỉ định trong đặt cược với một phép so sánh.

2.1.3. Cược chấp (HDP): Cược chấp có nghĩa là đặt cược khi đối thủ cạnh tranh hoặc đội nhận được lợi thế ảo (dẫn trước lợi thế đó một cách hiệu quả trước khi Sự kiện bắt đầu). Người chiến thắng là đấu thủ hoặc đội có số điểm tốt nhất sau khi cộng điểm chấp đã cho vào kết quả.

2.1.4. Cược chấp Châu Á (Trong trận) - Tất cả các cược đặt cho Cược chấp Châu Á cho thị trường đang diễn ra được thanh toán theo tỷ số được hiển thị cho hiệp thi đấu / thặng dư, sau khi đã đặt cược - Bất kỳ Bàn thắng nào, Điểm trước khi đặt cược là Không tính.

2.1.5. Trên / Dưới: Loại cược này cho phép người chơi đặt cược vào một số bàn thắng (trò chơi, v.v.). Cược được thanh toán dựa trên tổng số điểm / bàn thắng, v.v. đạt được (dẫn đến kết quả trên hoặc dưới số bàn thắng do Nhà điều hành đặt ra) trong một trận đấu hoặc loạt trận đấu mà cược đã được đặt.

2.1.6. Lẻ / Chẵn: Cược liên quan đến tổng số điểm (bàn thắng) được ghi trong trận đấu dẫn đến một số lẻ hoặc chẵn.

2.1.7. Nhiều cược: Cược nhiều thể hiện sự thống nhất các lựa chọn (tối thiểu hai), được kết hợp trong một lần đặt cược. Đối với loại cược này để đạt được trạng thái chiến thắng, tất cả các lựa chọn bao gồm sẽ cần được dự đoán chính xác. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị thua, cược nhiều cũng bị thua. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị tạm dừng, tỷ lệ cược cho các lựa chọn nói trên sẽ lặp lại là 1.00. Vui lòng liên hệ với bảng thuật ngữ cá cược nếu bạn yêu cầu giải thích chi tiết hơn về bội số. Xin lưu ý rằng trang này chứa thông tin chung, không phải giải thích về từng thuật ngữ.

2.1.8 Cược hệ thống. Cược hệ thống rất giống với cược nhiều người. Nó đại diện cho số lượng lựa chọn và, mặc dù có nhiều cược, không phải tất cả các lựa chọn được bao gồm trong cược hệ thống đều cần được dự đoán chính xác để bạn thắng cược. Cược hệ thống thường được đặt với tỷ lệ cược cao hơn với các cược lớn hơn để đảm bảo lợi nhuận tốt, bất kể thực tế là người chơi có thể có một vài lựa chọn thua cuộc. Tính toán lợi nhuận thịnh vượng thường không quá phức tạp, nhưng trong một số tình huống, người đặt cược có thể yêu cầu sự hỗ trợ của máy tính cá cược khi xử lý các cược hệ thống phức tạp hơn.

2.2. Các loại cược bóng đá

Trừ khi có quy định khác, kết quả của đặt cược một trận bóng đá liên quan đến thời gian kết thúc của thời gian chính thức mà cược được đặt (cũng tính đến thời gian dừng hoặc bù giờ do trọng tài chính thức thêm vào). Hiệp phụ và hình phạt không được bao gồm.

2.2.1. 1X2 là một loại cược cung cấp cho người chơi khả năng đặt cược vào một trong hai: người chiến thắng đầu tiên, (phổ biến nhất là đội chủ nhà); X - kết quả của trò chơi hòa; hoặc 2 - người chiến thắng thứ hai, (thường là đội khách).

2.2.2. Tỷ số chính xác: Cược được đặt bằng cách dự đoán kết quả chính xác hoặc tỷ số vào cuối trận đấu hoặc sự kiện được đưa ra để cá cược. Tỷ số chính xác để giành chiến thắng “5-0UP” (hoặc 0-5UP), đội được chọn phải thắng cách biệt năm bàn trở lên.

2.2.3. Tổng bàn thắng: Cược Tổng bàn thắng liên quan đến việc dự đoán tổng số bàn thắng hoặc điểm tích lũy trong một trận đấu mà cược được đặt.

2.2.4. Hiệp 1 / Toàn thời gian (HT / FT): Cược dự đoán kết quả hiệp phụ và kết quả toàn thời gian của một sự kiện (không bao gồm hiệp phụ và phạt đền). Về thị trường này, H có liên quan đến đội đầu tiên có tên trong sự kiện (thường là đội địa phương); D liên quan đến cà vạt; A liên quan đến đội được nêu tên thứ hai trong sự kiện (thường là đội khách). Ví dụ, HA có nghĩa là đội đầu tiên có tên trong sự kiện (đội chủ nhà) sẽ dẫn đầu trong hiệp một và đội thứ hai có tên trong sự kiện (đội khách) sẽ dẫn đầu toàn thời gian.

2.2.5. Bàn thắng đầu tiên / Bàn thắng cuối cùng: Cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên hoặc cuối cùng trong một sự kiện. Về thị trường này, HF liên quan đến đội đầu tiên có tên trong trận đấu (thường là đội chủ nhà) ghi bàn thắng đầu tiên. HL liên quan đến đội được nêu tên đầu tiên trong trường hợp ghi bàn thắng cuối cùng. AF liên quan đến đội được nêu tên thứ hai trong trường hợp (thường là đội khách) ghi bàn thắng đầu tiên. AL liên quan đến đội thứ hai có tên trong trường hợp ghi bàn thắng cuối cùng. Không có bàn thắng (No Goals) (NG) Không có bàn thắng nào được ghi trong một sự kiện cụ thể. Các bàn thắng phản lưới nhà được giao cho đội được trao bàn thắng. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, sau khi một bàn thắng được ghi, tất cả các cược đặt cho 'Bàn thắng đầu tiên' và 'Không có bàn thắng' sẽ có hiệu lực, tất cả các cược đặt cho 'Bàn thắng cuối cùng' sẽ bị hủy. Nếu một sự kiện bị hủy mà không có bàn thắng được ghi, tất cả các cược đặt cho Bàn thắng đầu tiên, Bàn thắng cuối cùng và Không có bàn thắng nào sẽ bị hủy.

2.2.6. Đội nào Bắt đầu: Đặt cược cho đội nào sẽ bắt đầu sự kiện. Nếu một sự kiện bị hủy sau khi nó đã bắt đầu, tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ. Nếu thời gian bắt đầu sớm hơn thời gian dự kiến trên trang web, tất cả các cược sau thời gian bắt đầu sẽ bị hủy.

2.2.7. Tổng số bàn thắng của đội chủ nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách - Cược vào tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách liên quan đến các trận đấu trong một giải đấu cụ thể, diễn ra vào một ngày nhất định. 'Nhà' liên quan đến đội được đặt tên đầu tiên và 'Đội khách' liên quan đến đội được đặt tên thứ hai. Nếu một (hoặc nhiều) trận đấu bị hủy, cược sẽ bị hủy.

2.2.8. Trên / Dưới đồng đội: Đặt cược vào một bàn thắng được ghi bởi một đội nhất định trong một sự kiện. Nếu tổng là một số lớn hơn dòng Trên / Dưới, kết quả cuối cùng được coi là 'Trên'. Nếu tổng số là một số nhỏ hơn dòng Trên / Dưới, kết quả được coi là 'Xỉu' là kết quả chiến thắng.

23. góc

Quả phạt góc: Kết quả Số quả phạt góc được quyết định bởi tổng số quả phạt góc của đội nhà / đội khách trong một trận đấu được chỉ định. Các góc được trao nhưng không được thực hiện không được tính.

2.3.1 Cược chấp - Cược chấp có nghĩa là đặt cược vào đội nào sẽ có nhiều Quả phạt góc nhất trong một trận đấu, bao gồm cả điểm chấp. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.3.2 Trên / Dưới: Cược đặt trên tổng số Quả phạt góc của cả hai đội trong một sự kiện. Nếu tổng là một số lớn hơn dòng Trên / Dưới, kết quả cuối cùng được coi là 'Trên'. Nếu tổng số là một số nhỏ hơn dòng Trên / Dưới, kết quả được coi là 'Xỉu' là kết quả chiến thắng.

2.3.3 Quả phạt góc đầu tiên - Cược đặt cho đội sẽ thực hiện quả phạt góc đầu tiên trong một trận đấu. Nếu một trận đấu bị hủy sau khi quả phạt góc đầu tiên được thực hiện, tất cả các cược vẫn có giá trị. Nếu một sự kiện bị hủy trước khi quả phạt góc đầu tiên diễn ra, tất cả các cược đặt sẽ bị hủy.

2.3.4 Quả phạt góc cuối cùng - Cược đặt cho đội nào sẽ thực hiện quả phạt góc cuối cùng của trận đấu. Nếu sự kiện bị hủy trước thời gian kết thúc dự kiến, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.3.5 Quả phạt góc tiếp theo - Cược đặt cho đội sẽ thực hiện quả phạt góc tiếp theo trong một sự kiện. Tất cả các cược được coi là hợp lệ nếu quả đá phạt góc được thực hiện.

2.4. Cảnh báo (thẻ vàng và / hoặc đỏ)

Thẻ vàng được tính là một điểm, trong khi thẻ đỏ được tính là hai điểm. Số điểm cao nhất mà một cầu thủ thi đấu có thể tích lũy trong một sự kiện là ba (một cho thẻ vàng đầu tiên và hai cho thẻ đỏ liên tiếp tiếp theo). Thẻ được trao cho những người không phải là người chơi (người quản lý, huấn luyện viên, người thay thế, v.v.) không được tính.

2.4.1 Cược chấp: Cược đặt cho đội nào sẽ nhận được nhiều thẻ nhất trong một sự kiện, tất cả các điểm chấp được bao gồm. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu một sự kiện bị hủy bỏ.

2.4.2 Trên / Dưới: cược vào tổng số thẻ tích lũy của cả hai đội trong một sự kiện. Nếu tổng là một số lớn hơn dòng Trên / Dưới, kết quả cuối cùng được coi là 'Trên'. Nếu tổng số là một số nhỏ hơn dòng Trên / Dưới, kết quả được coi là 'Xỉu' là kết quả chiến thắng. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

2.4.3 Thẻ đầu tiên: Cược đội nào sẽ nhận thẻ đầu tiên (thẻ vàng hoặc thẻ đỏ) trong trò chơi. Nếu hai hoặc nhiều cầu thủ bị cảnh cáo vì cùng một sự cố, cầu thủ nhận thẻ đầu tiên từ trọng tài của trận đấu sẽ được coi là cầu thủ nhận thẻ đầu tiên của trận đấu. Nếu một sự kiện bị hủy sau khi lá bài đầu tiên được rút ra, tất cả các cược vẫn giữ nguyên. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ trước khi thẻ đầu tiên được phát hành, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

2.4.4 Thẻ cuối cùng: Cược cho đội sẽ nhận thẻ cuối cùng (thẻ vàng hoặc thẻ đỏ) trong một trận đấu. Nếu hai hoặc nhiều cầu thủ bị cảnh cáo vì cùng một sự cố, cầu thủ cuối cùng nhận thẻ từ trọng tài trận đấu sẽ được coi là cầu thủ nhận thẻ cuối cùng trong trận đấu. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu sự kiện bị hủy bỏ.

2.5. Việt vị (Offsides)

2.5.1 Cược chấp: Cược đặt cho đội bị nghỉ thi đấu nhiều lần nhất trong một sự kiện, bao gồm tất cả các điểm chấp. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.5.2. Trên / Dưới: Cược vào tổng số quả phạt việt vị mà trọng tài trận đấu thực hiện trong một sự kiện. Nếu tổng là một số lớn hơn dòng Trên / Dưới, kết quả cuối cùng được coi là 'Trên'. Nếu tổng số là một số nhỏ hơn dòng Trên / Dưới, kết quả được coi là 'Xỉu' là kết quả chiến thắng. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

2.5.3. Việt vị đầu tiên: Cược đặt cho đội nào sẽ bị việt vị trước trong một sự kiện. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ sau khi quyết định việt vị đầu tiên được thực hiện, tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ. Nếu bị hủy trước khi lỗi việt vị được gọi, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.5.4. Việt vị cuối cùng: Cược đặt cho đội bị việt vị trong một sự kiện. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu sự kiện được đề cập bị hủy bỏ.

2.6. Sự thay thế

2.6.1. Cược chấp: Cược đặt cho đội nào sẽ thay người nhiều nhất trong một trận đấu, bao gồm tất cả các điểm chấp. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu một sự kiện bị hủy bỏ.

2.6.2. Trên / Dưới: Cược đặt trên tổng số lần thay người trong một sự kiện. Nếu tổng là một số lớn hơn dòng Trên / Dưới, kết quả cuối cùng được coi là 'Trên'. Nếu tổng số là một số nhỏ hơn dòng Trên / Dưới, kết quả được coi là 'Xỉu' là kết quả chiến thắng. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

2.6.3. Thay người đầu tiên: Cược đặt cho đội nào sẽ thay người đầu tiên trong một trò chơi. Nếu hai hoặc nhiều cầu thủ được thay thế cùng một lúc, thì cầu thủ có số của chính thức thứ tư hiển thị trước sẽ được coi là thay thế đầu tiên trong trò chơi. Nếu một sự kiện bị hủy sau khi thay người đầu tiên trong trò chơi được thực hiện, tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ trước khi thay thế được thực hiện, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.6.4. Thay người cuối cùng: Cược đặt cho đội nào sẽ thay người cuối cùng trong một sự kiện. Nếu hai hoặc nhiều cầu thủ được thay thế cùng một lúc, thì cầu thủ có số cuối cùng được hiển thị bởi chính thức thứ tư sẽ được coi là thay thế cuối cùng trong trò chơi. Nếu sự kiện bị hủy, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.7. Đội không bàn thắng

Đặt cược vào việc một đội sẽ tiếp tục "không bàn thắng", có nghĩa là đội được đề cập sẽ không cho phép đội khác ghi bàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Nếu một sự kiện bị hủy bỏ sau khi đội nhà ghi được bàn thắng, cược Đội khách Không có bàn thắng sẽ có hiệu lực, trong khi cược Đội nhà không bàn thắng sẽ bị vô hiệu. Nếu đội Khách chỉ ghi được một bàn thắng, cược Đội nhà không bàn thắng sẽ có hiệu lực, trong khi cược Đội khách không bàn thắng sẽ bị hủy. Nếu các bàn thắng được ghi bởi cả đội nhà và đội khách, tất cả các cược sẽ có giá trị. Nếu Sự kiện bị hủy mà không có bàn thắng được ghi, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.8. hình phạt

Đặt cược vào việc có hay không một hình phạt sẽ được trao trong một sự kiện. Nếu sự kiện bị hủy bỏ sau khi quả phạt đền đã được thực hiện và thực hiện, thì tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ mà không có hình phạt được trao, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.8.1 Đá luân lưu: Cược đội nào sẽ thắng trong loạt sút luân lưu. Trong cược chấp, kết quả bao gồm tất cả các hình phạt được thực hiện, cộng với cái chết đột ngột. Trong cược trên / dưới, kết quả chỉ bao gồm mười quả phạt đền, trong khi những cú đá bất ngờ ở chấm phạt đền không được tính.

2.9. giải đấu tưởng tượng

Các trận đấu giả tưởng thể hiện các cặp đội từ các sự kiện khác nhau. Tất cả các địa điểm chỉ dành cho mục đích tham khảo.

2.10. Thêm / ít hơn 15 phút cụ thể

Trên / Dưới 15 phút cụ thể: cược được xác định bằng tổng số điểm (bàn thắng, phạt góc, trò chơi, thẻ, v.v.) vào cuối mỗi khoảng thời gian 15 phút của một sự kiện. Nếu tổng số là một số cao hơn dòng Trên / Dưới được xác định trước, thì 'Trên' được coi là kết quả thắng. Nếu tổng số là một số nhỏ hơn dòng Trên / Dưới được xác định trước, kết quả được coi là 'Xỉu' là kết quả chiến thắng.

Cược Trên / Dưới cụ thể trong 15 phút được tính theo thời điểm chính xác mà bàn thắng được ghi (khi bóng đi qua vạch vôi), điều này cũng áp dụng cho số quả phạt góc (thực hiện quả phạt góc). Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, tất cả các cược đặt trong khoảng thời gian 15 phút chưa được hoàn thành sẽ bị coi là vô hiệu.

Nếu một khoảng thời gian cụ thể là 15 phút đã trôi qua, tất cả các cược sẽ được coi là hợp lệ. Bất kỳ hành động nào bao gồm chơi trên hoặc xung quanh chấm phạt đền; một hình phạt; một quả đá phạt nguy hiểm và những điều tương tự sẽ phải được Công ty chấp thuận nếu các hành động đó diễn ra trong hai (2) phút cuối cùng trước khi hết thời hạn 15 phút.

2.11. Bắn miễn phí

Các quả ném phạt đã được trao nhưng không được thực hiện sẽ không được tính. Đá phạt gián tiếp và trực tiếp được coi là một quả đá phạt. Các cú sút trúng đích và sút phạt đền không được coi là một quả đá phạt.

2.11.1. Cược chấp: Cược đặt cho đội nào sẽ thực hiện nhiều quả đá phạt nhất trong một sự kiện, bao gồm tất cả các điểm chấp. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu sự kiện bị hủy bỏ.

2.11.2. Trên / Dưới: Cược đặt trên tổng số quả ném phạt của cả hai đội trong một sự kiện. Nếu tổng là một số lớn hơn dòng Trên / Dưới, kết quả cuối cùng được coi là 'Trên'. Nếu tổng số là một số nhỏ hơn dòng Trên / Dưới, kết quả được coi là 'Xỉu' là kết quả chiến thắng. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

2.11.3. Quả đá phạt đầu tiên - Cược đặt cho đội nào sẽ thực hiện quả đá phạt đầu tiên trong một trò chơi. Nếu một trận đấu bị hủy sau khi quả đá phạt đầu tiên trong trò chơi được thực hiện, tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ. Nếu một trận đấu bị hủy trước khi quả đá phạt được thực hiện, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.11.4. Đá phạt cuối cùng - Cược đặt cho đội sẽ thực hiện quả đá phạt cuối cùng trong một sự kiện. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu một sự kiện bị hủy bỏ.

2.12. Sút vào

Một quả phát bóng lên sẽ được trao cho đội phòng thủ nếu bóng đi hoàn toàn qua đường cuối sân do va chạm với cầu thủ đối phương. Các cú phát bóng của thủ môn sau khi lấy được bóng sau một đợt tập trung không được coi là phát bóng lên.

2.12.1. Cược chấp: Cược đặt cho đội nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một sự kiện, bao gồm tất cả các điểm chấp. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu sự kiện bị hủy bỏ.

2.12.2. Trên / Dưới: Cược đặt trên tổng số bàn thắng của cả hai đội trong một sự kiện. Nếu tổng là một số lớn hơn dòng Trên / Dưới, kết quả cuối cùng được coi là 'Trên'. Nếu tổng số là một số nhỏ hơn dòng Trên / Dưới, kết quả được coi là 'Xỉu' là kết quả chiến thắng. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

2.12.3. Quả phát bóng đầu tiên - Cược đội nào sẽ thực hiện quả đá đầu tiên của trận đấu. Nếu một sự kiện bị hủy sau khi quả phát bóng đầu tiên trong trò chơi đã được thực hiện, tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ. Nếu một trận đấu bị hủy trước khi các bàn thắng được ghi, tất cả các cược sẽ bị hủy.

2.12.4. Quả Phát bóng Cuối cùng - Cược đặt cho đội ghi bàn thắng cuối cùng trong một sự kiện. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu một sự kiện bị hủy bỏ.

2.13. ném vào

Một quả ném biên được trao cho một đội nếu bóng đi qua đường biên hoàn toàn do tương tác của cầu thủ đối phương với bóng.

2.13.1. Cược chấp: Cược đặt cho đội nào sẽ thực hiện nhiều quả ném biên nhất trong một sự kiện, bao gồm tất cả các điểm chấp. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu sự kiện bị hủy bỏ.

2.13.2. Trên / Dưới: Cược đặt trên tổng số quả ném biên của cả hai đội trong một trận đấu. Nếu tổng là một số lớn hơn dòng Trên / Dưới, kết quả cuối cùng được coi là 'Trên'. Nếu tổng số là một số nhỏ hơn dòng Trên / Dưới, kết quả được coi là 'Xỉu' là kết quả chiến thắng. Nếu một sự kiện bị hủy bỏ, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

2.13.3. Ném biên đầu tiên: Cược đặt cho đội nào sẽ thực hiện quả ném biên đầu tiên trong một trò chơi. Nếu một sự kiện bị hủy sau khi quả ném biên đầu tiên trong trò chơi được thực hiện, tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ. Nếu một sự kiện bị hủy trước khi quả ném biên được thực hiện, tất cả các cược sẽ bị hủy.

Lịch sử đăng nhập